Top

Subdobânditor de bună-credinţă

ROMÂNIA

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 17847/212/2007

SENTINTA CIVILA NR.22599

Sedinta publica din data de 11.12.2008

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant SC AV SRL si pe pârât PA, PC, MA si AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA cu sediul in Constanta b-dul Ferdinand nr.53, având ca obiect anulare act.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 04.12.2008 si au fost consemnate în încheierea de amanare a pronuntarii de la acea data ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când instanta la solicitarea aparatorilor partilor de a depune concluzii scrise,a amanat pronuntarea la data de 11.12.2008, când s-a pronuntat.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr 17847/212/2007 la data de 31.10.2007,reclamantul SC AV SRL a chemat in judecata pe paratii PA, MC si MA, precum si pe paratul Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara,solicitand instantei sa constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr 4289/10.10.2005,ca urmare a constatarii nulitatii contractului sa se dispuna rectificarea inscrierilor din cartea funciara in sensul radierii intabularii efectuate in baza contractului,precum si intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului in suprafata de 1,0000 ha,sola 112,parcela 573/11 situata in extravilanul comunei Corbu,jud Constanta in favoarea reclamantei,cu cheltuieli de judecata.

In sustinere,a aratat ca reclamanta a cumparat prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la BNP DG sub nr 4283/19.12.2003 de la vanzatorii PA si PI trei suprafete de teren printre care si imobilul in cauza.Reclamanta si-a inregistrat contractul la Primaria Corbu si a achitat impozite si taxe.Ulterior,paratul mentionat a instrainat terenul in cauza paratilor MC si MA.

In drept,a invocat art 34,35,51 din Legea 7/1996,art 966,1294 Cod civil.

In dovedire,a solicitat proba cu inscrisuri,interogatoriu si martori.

Paratii MC si MA au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii,aratand faptul ca ei au calitatea de subdobanditori de buna credinta si cu titlu oneros al terenului ,avand in vedere faptul ca inainte de a cumpara s-au facut verificarile necesare la OCPI si la Primaria Corbu,iar reclamanta nu figura in nici un act emis de autoritati.Ulterior cumpararii,paratii si-au intabulat dreptul de proprietate,ulterior instrainand chiar ei parte din loturile care compuneau terenul.

In dovedire,au solicitat proba cu inscrisuri si interogatoriu.

Paratul OPCI Constanta a formulat intampinare,prin care a solicitat respingerea actiunii,ca nefondata,avand in vedere faptul ca nu este parte a contractului si avand in vedere faptul ca radierea unui drept se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile.

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele

Din copia dosarului notarial depus la dosarul cauzei la filele 28-34,reiese ca prin contractul de partaj voluntar fara sulta auntentificat sub nr 4282 din 19.12.2003 la BNP DG, paratul PA, impreuna cu PN si PI,in calitate de mostenitori ai defunctului PO, au partajat imobilul teren extravilan mostenit,paratul PA luand in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 1,0000 ha,sola 112,parcela 573/11,ce face obiectul cauzei.

La aceeasi data si la acelasi notar public,s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr 4283 din 19.12.2003 la BNP DG,prin care paratul PA a instrainat reclamantului suprafata susmentionata.Prin acelasi contract ,reclamantul a cumparat teren extravilan si de la PI ce devenise proprietar exclusiv al terenului pe care l-a instrainat astfel,prin contractul de partaj voluntar fara sulta mentionat mai sus.

In vederea instrainarii terenului de câtre parat in favoarea reclamantului,s-au depus la dosarul notarial certificat fiscal de la Primaria Corbu privind achitarea impozitului aferent solei 573/11,adeverinta de la Primaria Corbu in sensul ca mostenitorii defunctului PO au depus oferta de vanzare a intregului teren ce a facut obiectul partajului voluntar intre mostenitori,cu respectarea dreptului de preemtiune prevazut de art 7 din Legea 54/1998,titlul de proprietate al mostenitorilor defunctului PO nr 18426/1439 din 11.05.1998 emis de Comisia Judeteana de Aplicare a Legii nr 18/1991,planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si fisa corpului de proprietate.

In temeiul actelor mentionate,s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare intre paratul vanzator si reclamantul cumparator.

Ulterior incheierii actului,reclamantul nu a dovedit conform art 1169 Cod civil ca a efectuat demersurile necesare intabularii dreptului ei de proprietate la OCPI Constanta,astfel incat dreptul lui de proprietate sa devina opozabil erga omnes.

Este adevarat faptul ca din adresa primariei emisa la data de 17.04.2008 reiese ca in ianuarie 2004 reclamantul s-a inscris pe rolul fiscal al primariei Corbu cu declaratia de impunere nr 102/08.01.2004 pentru terenul in cauza,insa acest aspect nu este asimilat de lege intabularii imobilului,care are ca efect opozabilitatea dreptului de proprietate fata de terti.

Din copia dosarului notarial depus la dosarul cauzei la filele 35-44 dosar,reiese ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr 4289 din 10.10.2005 la BNP DG,acelasi vanzator PA a instrainat câtre parati MC si MA suprafata de 1,00 ha in extravilanul comunei Corbu,reprezentand sola 112,parcela A 573/11.

La baza incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr 4289 din 10.10.2005 la BNP DG,au stat urmatoarele acte:certificat de la OCPI Constanta emis la data de 06.10.2005 in sensul ca proprietarii solei sunt PC,PA si PN,de unde reiese ca nici contractul de partaj voluntar fara sulta incheiat intre acestia nu a fost intabulat,certificat fiscal din data de 04.10.2005 in sensul ca paratul vanzator a platit impozitele aferente imobilului in cauza,succesiunea actelor prin care paratul vanzator a devenit proprietarul exclusive al solei ce a facut obiectul vanzarii si planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si fisa corpului de proprietate.

Prin incheierea nr 20473 din 25.10.2005 a OCPI Constanta,s-a dispus intabularea dreptului de proprietate in favoarea paratiilor MC si MA.

Instanta constata ca ulterior,la data de 27.10.2006,terenul in cauza a facut obiectul unui act de alipire si ulterior de dezmembrare,si acestea inscrise in cartea funciara de catre paratii cumparatori.

Instanta constata ca ambele titluri de proprietate ale reclamantului si paratilor cumparatori provin de la acelasi autor,respectiv paratul vanzator.Insa,avand in vedere ca cel de-al doilea comparator,respectiv paratii MC si MA si-au inscris titlul lor si au efectuat formalitatile de publicitate imobiliara,este aplicabil principiul qui prior tempore,potior iure.

In ceea ce priveste cererea reclamantului de anulare a contractului incheiat intre parati ulterior dobandirii de catre el a dreptului de proprietate,nstanta constata ca efectele nulitatii actului juridic consta in retroactivitatea nulitatii,restabilirea situatiei anterioare incheierii actului si anularea actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial.

Este adevarat ca la momentul la care s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare intre parati,paratul PA nu mai putea transmite dreptul de proprietate asupra terenului,atata vreme cat intervenise contractul autentic de vanzare-cumparare intre reclamant si parat.

Insa,principiile dreptului civil ce izvorasc din interpretarea doctrinara si jurisprudentiala a Codului civil,stabilesc ca situatii ce sunt exceptii de la principiile anularii actului juridic acelea in care cumparatorul dintr-un act juridic nul este de buna-credinta si a dobandit bunul cu titlu oneros,fara a cunoaste faptul ca instrainatorul nu este proprietar la momentul instrainarii.Aceste principii se completeaza cu teoria aparentei in drept,care il favorizeaza pe acelasi comparator cu titlu oneros si de buna-credinta la momentul dobandirii.

Instanta constata buna-credinta a paratilor cumparatori,in temeiul art 1899 alin 2 Cod civil,ce reiese din faptul ca paratii cumparatori nici nu ar fi avut posibilitatea de a cunoste vanzarea anterioara a imobilului,atata vreme cat acesta nu a fost inscris in cartea funciara.

Este probabila reaua-credinta a paratului vanzator la data celei de-a doua instrainari si este posibil sa fi avut si concursul altor persoane pentru a putea realiza aceasta,insa el poate raspunde civil fata de reclamant pe calea altei actiuni.

Prin urmare,avand in vedere faptul ca nu s-a dovedit reaua-credinta a paratilor cumparatori si fata de necesitatea protejarii circuitului civil,avand in vedere ca terenul a facut ulterior obiectul unor alipiri si dezmembrari,instanta va respinge actiunea de constatare a nulitatii contractului de vanzare-cumparare nr 4289/10.10.2005.Prin urmare,va respinge si capetele de cerere subsecvente,privind formalitatile de carte funciara,atât ca efect al respingerii capatului principal de cerere,cat si fata de dispozitiile art 33 si 17 din Legea 7/1996 care stabilesc conditiile obligatorii ale rectificarilor de carte funciara si ale intabularii dreptului de proprietate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea pe toate capetele de cerere,ca neintemeiata, actiune formulata de reclamanta SC AV SRL si pe pârâtii PA, MC, MA si AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica,11.12.2008.

Etichete: