Top

Liberare provizorie sub control judiciar.Perseverenta infractionala

Asupra prezentului recurs penal :

Prin încheierea pronunţată la data de 04.02.2010 in dosarul nr. 1318/200/2010 Judecătoria Buzău a respins cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul N. H. I. şi a fost obligat inculpatul la 120 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin încheierea nr. 6 din 2201.2010, pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 758/200/2010 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 zile. Pentru a dispune astfel, instanţa a constatat ca sunt suficiente indicii din care sa rezulte ca inculpatul a săvârşit faptele , iar modalitatea în care a fost comisa constituie un pericol social crescut, având în vedere împrejurările concrete în care a săvârşit fapta, precum şi faptul că a mai fost condamnat anterior.

Faţă de motivele invocate de inculpat, instanţa analizând condiţiile liberării provizorii sub control judiciar prevăzute de art. 1602, alin.1, Cod procedură penală reţine că liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.

În speţa dedusă judecăţii instanţa constată că inculpatul este cercetat pentru infracţiunea de săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în forma continuată , prev de art. . 208 alin 1 – 209 alin 1, lit.g şi i, Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. Inculpatul mai are un dosar pe rolul instanţei ce a avut termen de judecata la data de 02 februarie tot pentru o infracţiune de furt şi anterior a suferit mai multe condamnări, chiar dacă în timpul minorităţii, pentru săvârşirea unor infracţiuni contra patrimoniului. Din comportamentul infracţional al inculpatului, instanţa reţine că acesta poate săvârşi în viitor şi alte infracţiuni de acelaşi gen, motiv pentru care apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încuviinţarea liberării sub control judiciar.

Împotriva încheierii a declarat recurs inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , susţinând că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru a se dispune liberarea sa sub control judiciar .

Analizând încheierea atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente cauzei , a motivelor invocate , precum si din oficiu , sub toate aspectele de fapt şi de drept , tribunalul va respinge recursul de faţă pentru următoarele considerente:

Inculpatul a fost arestat preventiv la 22.01.2010 pentru o perioadă de 29 zile. Acesta este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 208 alin.1 – 209 alin. 1 lit. g,i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal , reţinându-se în sarcina sa că la data de 23/24.10.2009 in jurul orelor 3,oo a pătruns prin escaladare si efracţie in incinta magazinului mixt aparţinând S.C. S. C.SRL de unde a sustras bunuri alimentare şi industriale în valoare de 8.000 lei , iar la data de 6/7.11.2009 , in jurul orelor 3,oo, a fost surprins de partea vătămată S. M. , administrator al PF S. M. în timp ce încerca să pătrundă prin efracţie in magazinul acesteia.

Inculpatul mai are un dosar pe rolul Judecătoriei Buzău ce a avut termen la data de 2.02.2010 tot pentru o infracţiune de furt , iar ulterior a suferit mai multe condamnări tot pentru infracţiuni contra patrimoniului .

Potrivit art. 1602 alin.2 Cod procedură penală liberarea provizorie sub control judiciare nu se acordă in cazul in care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe inculpat să comită alte infracţiuni .

Având in vedere perseverenţa infracţională de care a dat dovadă inculpatul recurent , instanţa constată că nu sun t îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru încuviinţarea liberării provizorii sub control judiciar.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că încheierea atacată este legală şi temeinică , tribunalul , in baza art. 38515 pct.1 lit b Cod procedură penală va respinge ca nefondat recursul declarat de inculpat.

Etichete: