Top

Scutire taxă timbru acţiune în revendicare imobiliară( art. 15, lit. r, Legea nr. 146/1997)

Prin sentinţa civilă nr.6294/2007 a Judecătoriei Brăila s-a anulat ca netimbrată cererea formulată de G.A. împotriva Consiliului Local B., Municipiul B., prin primar, SC „R” B., N.V., prin moştenitori şi D.S.P. -B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor să-i lase în deplină proprietate şi posesie imobilul (teren şi construcţii) situat în oraşul B., str…, nr…, precum şi constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare a unei părţi din apartamentele ce compun imobilul revendicat.

Judecătoriei Brăila a dispus disjungerea celor două capete de cerere, rămânând investită cu acţiunea în revendicare.

În drept, reclamanta invocă dispoziţiile art.480 Cod civil, arătând că în fapt imobilul a fost trecut nelegal în patrimoniul statului prin Decretul nr.92/1950 de naţionalizare.

Pârâţii, prin întâmpinare au cerut respingerea acţiunii în revendicare, întrucât reclamanta avea posibilitatea să-şi valorifice dreptul în baza dispoziţiilor Legii nr.10/2001.

Instanţa de fond a pus în vedere reclamantei să timbreze acţiunea la valoarea de impunere a imobilului revendicat (231.416 lei RON) cu 5.500,68 lei RON şi timbru judiciar de 5 lei RON.

În cauză, reclamanta a formulat cerere de scutire de taxă, cerere respinsă, cu motivarea că, deşi imobilul revendicat ar fi putut retrocedat în temeiul Legii nr.10/2001 cu respectarea procedurii prealabile a notificării – caz în care în temeiul art.15 lit.r din Legea nr.146/1997 ar fi fost scutită de plata taxei de timbru, reclamanta nu a valorificat beneficiul acestei legi, ci a formulat acţiunea de faţă, care este o acţiune de drept comun. În consecinţă, instanţa a anulat acţiunea ca netimbrată.

Împotriva sentinţei, în termen legal, a declarat apel reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea căii de atac, apelanta susţine că instanţa de fond a făcut o greşită interpretare a dispoziţiilor art.15 lit.r din Legea nr.146/1997, care, îi sunt incidente chiar şi în situaţia în care şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.480 Cod civil.

Tribunalul, analizând apelul formulat prin prisma motivelor invocate, a admis apelul, a casat sentinţa şi a trimis cauza pentru rejudecare pentru următoarele considerente.

Reclamanta G.A. a formulat acţiunea în revendicare a imobilului, în baza dispoziţiilor de drept conform (art.480 Cod civil) întrucât nu a valorificat în termenul legal posibilitatea creată de Legea nr.10/2001. Reclamanta a relatat în acţiunea promovată că părinţii săi, ai cărei moştenitoare unică este şi care au fost proprietarii imobilului, au fost mici comercianţi, iar imobilul a fost preluat abuziv prin legea de naţionalizare, depunând în acest sens actele doveditoare.

În temeiul art.15 lit.r din Legea nr.146/1997 sunt scutite de plata taxei de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, introduse de „proprietarii sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.

Aşadar, textul legii nu distinge între acţiunile în revendicarea imobilelor promovate în temeiul Legii nr.10/2001 şi cele promovate pe dispoziţiile art.480 Cod civil, ci are în vedere: calitatea reclamantului de proprietar sau de moştenitor al proprietarului, precum şi împrejurarea că imobilul în litigiu să fi fost preluat de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Considerând că legiuitorul, prin art.15 lit.r din Legea nr.146/1997 a intenţionat să scutească de la plata taxei de timbru acţiunile în revendicarea imobilelor care îndeplinesc cele două condiţii enunţate şi nu numai acţiunile întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.10/2001, tribunalul a admis apelul formulat, a desfiinţat sentinţa şi a trimis cauza pentru a fi judecat pe fondul cauzei, acţiunea fiind scutită de plata taxei de timbru.

Etichete: