Top

Art. 318 teza I Cod procedură civilă. Greşeală materială în înţelesul textului de lege arătat.

Neplata taxei de timbru conduce la anularea acţiunii formulate de partea căreia i s-a pus în vedere să achite taxa de timbru. Calculul greşit al taxei de timbru constituie o greşeală de judecată şi nu o greşeală materială în sensul dispoziţiilor art. 318 teza I Cod procedură civilă. Decizia civila nr. 11/R din 12.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi Prin contestaţia adresată Curţii de Apel Galaţi petentul NC a solicitat anularea deciziei civile nr. 449/2009 pronunţată de Curtea de Apel motivat de faptul că instanţa a calculat greşit taxa de timbru aferentă cererii de recurs iar ulterior a anulat recursul ca fiind insuficient timbrat. Prin decizia civilă nr. 11/R din 12.01.2010 a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia în anulare reţinându-se faptul că modul de stabilire al taxei de timbru nu constituie o greşeală materială, cum ar fi de exemplu neobservarea existenţei la dosar a chitanţei privind plata taxei de timbru, ci este o greşeală de judecată, de interpretare a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997. S-a mai arătat de către instanţă că persoana nemulţumită de modul de calculare al taxei de timbru are la îndemână cererea de reexaminare, acesta fiind singurul mijloc procedural prin care problema în discuţie poate fi soluţionată.

Etichete: