Top

Taxe de timbru. Anularea cererii ca netimbrată. Instanţa va dispune anularea cererii ca netimbrată numai după ce în prealabil a calculat taxa ce urmează a se achita şi a pus în vedere reclamanţilor la termen sau prin citaţie să achite taxa judiciară de timbru în cuantumul reţinut.

Prin sentinţa civilă nr. 354/14.05.2008, Judecătoria Lieşti a anulat acţiunea în

constatare formulată de reclamanţii D. A. F. ş.a., având în vedere reclamanţii nu s-au

conformat dispoziţiei instanţei de a achita taxa de timbru, deşi au fost citaţi cu această

menţiune.

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel reclamanţii.

S-a criticat soluţia primei instanţe pe motiv că instanţa de fond nu a comunicat

reclamanţilor cuantumul taxei de timbru.

Prin decizia civilă nr. 387/12.09.2008, Tribunalul Galaţi, analizând legalitatea sentinţei

apelate prin prisma motivelor invocate, a constatat că în mod greşit a procedat instanţa de

fond când a aplicat sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată conform Legii nr.

146/1997, fără a stabili cuantumul exact al taxei de timbru ce trebuia achitat şi fără a cita

fiecare reclamant în parte cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru, sub sancţiunea

anulării cererii ca netimbrate.

S-a admis apelul declarat de reclamanţi, s-a desfiinţat sentinţa civilă apelată şi s-a

dispus rejudecarea cauzei la aceeaşi instanţă.

Etichete: