Top

Partaj judiciar

Prin sentinţa civilă nr. 2110/02.11.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis acţiunea formulată de către reclamantul MC în contradictoriu cu pârâta HO, a dispus ieşirea din indiviziune şi a luat act de tranzacţia părţilor şi în baza art. 23 pct 2 din legea 146/1997 a dispus restituirea către reclamant a jumătate din cuantumul taxei de timbru achitate, respectiv a sumei de 765 lei.

Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei, reclamantul în contradictoriu cu pârâta HO partajarea masei succesorale rămase de pe urma defunctului AG în conformitate cu proiectul de partaj care a făcut obiectul tranzacţiei depuse de către părţi la termenul de judecată din 26.10.2009 cu restituirea integrală a taxei de timbru de 1430 lei achitate.

Instanţa a admis acţiunea formulată şi a luat act de tranzacţia încheiată între părţi cu ieşirea din indiviziune şi atribuirea concretă a bunurilor astfel cum a fost solicitată prin tranzacţie şi a dispus restituirea doar a jumătate cuantumul taxei de timbru plătite deoarece tranzacţia ar fi fost încheiată după prima zi de înfăţişare în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2 1 din Legea 146/1997.

Etichete: