Top

Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată- art. 290 alin(1) C.P.

Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 C.pen. constă în falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii ori prin alterarea lui în orice mod de natură să producă consecinţe juridice, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat sau îl încredinţează unei alte persoane spre folosire.

În conţinutul material al infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată intră atât falsificarea unui înscris preexistent cât şi plăsmuirea, crearea, născocirea în mod fraudulos a unui astfel de înscris de natură să producă consecinţe juridice cu condiţia ca înscrisul falsificat să fi fost folosit sau încredinţat unei alte persoane spre folosire.

Ar fi contrară voinţei legiuitorului şi ilogic ca falsificarea conţinutului unui înscris sub semnătură privată (acest înscris având şi noţiuni reale – care nu au fost alterate) să constituie infracţiunea prevăzută de art. 290 alin. (1) C.pen., dar plăsmuirea unui astfel de înscris care ar presupune crearea, născocirea lui în întregime cu toate elementele sale, să nu constituie infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De altfel, noţiunea de „a contraface” este sinonimă cu noţiunea de „a plăsmui”, a născoci în mod fraudulos potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române.

Prin sentinţa penală nr. 2440/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr. 3976/196/2007, în baza dispoziţiilor art. 11 pct.2 lit.a Cpp raportat la art.10 lit. ”d” Cpp a fost achitat inculpatul A. S., pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.290 al.1 C.pen, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.

Pentru a dispune astfel cu privire la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 al. (1) C.pen. de care este acuzat inculpatul, constă în aceea că A. S. în calitate de administrator al S.C. XYZ S.R.L. Brăila, a întocmit factura fiscală nr.3094726 (fila 99 vol. I dosar UP), prin care arăta, nereal, că a vândut P.F. M. A. bunuri în valoare de 169.932.000 lei, factură care nu a fost datată şi a fost pusă de acesta la dispoziţia expertului contabil L. M. pentru a arăta că societatea sa are de încasat de la clienţi şi această sumă de bani. Această factură a fost ulterior stornată prin întocmirea unei alte facturi cu nr. 3997723/30.11.2004.

Această situaţie de fapt rezultă din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză (fila 84-85 dosar UP, vol I).

Cu alte cuvinte, ceea ce se impută inculpatului constă în esenţă în consemnarea unei situaţii nereale într-un înscris sub semnătură privată (factura fiscală 3094726, nedatată, nesemnată de primire şi nici măcar ştampilată).

Elementul material al infracţiunii prevăzută de art.290 al.1 C.pen. constă în falsificarea unui înscris sub semnătură privată DOAR în vreunul din modurile arătate la art.288 C.pen. (nu şi în art. 289 Cp), adică doar în alterarea sau contrafacerea înscrisului, nu şi în atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări.

Alterarea presupune o modificare materială a datelor cuprinse în înscris, iar contrafacerea reprezintă producerea prin imitare a unui înscris original preexistent.

Or, niciuna dintre aceste situaţii nu poate fi imputată inculpatului, iar ceea ce procurorul a reţinut drept infracţiune constă în consemnarea unei situaţii nereale într-un înscris sub semnătură privată.

Din modul de redactare al textelor art. 288-290 C.pen. rezultă că legiuitorul a înţeles să incrimineze fapta de a consemna o situaţie nereală doar în cazul înscrisurilor oficiale şi în condiţiile art.289 Cpen, nu şi în cazul înscrisurilor sub semnătură privată.

Este drept, că fapta inculpatului constând în consemnarea unei situaţii nereale într-un înscris sub semnătură privată (factura fiscală) este reprobabilă, însă NU ESTE INCRIMINATĂ PRIN LEGE.

A se da o altă interpretare ar însemna să se încalce dispoziţiile art. 2 ale C.pen. în sensul că numai Legea prevede care fapte constituie infracţiuni.

Ca urmare, constatând că faptei de care este acuzat inculpatul îi lipseşte elementul material (alterarea sau contrafacerea), în baza art. 11 pct. 2 lit. a Cpp raportat la art.10 lit. d Cpp instanţa de fond a dispus achitarea inculpatului pentru art.290 al.1 C.pen.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila şi partea civilă SC Liftcon SRL Bucureşti, criticând hotărârea instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, cauza fiind înregistrată sub nr. 3976/196/2007.

In baza art. 379 pct. 2 lit.”a” C.p.p. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila şi de apelanta-parte civilă S.C. LXYZ S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 2440/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr. 3976/196/2007.

S-a desfiinţat în parte hotărârea instanţei de fond şi în rejudecare, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 alin. (1) C.p. s-a dispus condamnarea inculpatului A. S. la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Pentru a dispune astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:

Cu privire la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, tribunalul a apreciat că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că activitatea acestuia nu realizează elementul material al infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 alin. 1 c.p. şi în baza dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit.”a” C.p.p. raportat la art. 10 alin. (1) lit.”d” c.p.p. a dispus achitarea inculpatului.

Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 alin. 1 c.p. de care este acuzat inculpatul constă în aceea că A. S. în calitate de administrator al SC TXYZ SRL Brăila, a întocmit factură fiscală nr. 3094726 ( fila 99 vol. I dosar urmările penală) prin care arată nereal că a vândut P.F. M. A. bunuri în valoare de 169.932.000 lei, factură care nu a fost datată şi a fost pusă de acesta la dispoziţia expertului contabil L. M., pentru a dovedi că societatea sa are de încasat de la clienţi şi această sumă. Această factură a fost ulterior stornată prin întocmirea unei alte facturi cu nr. 3997723/30.11.2004.

Această situaţie de fapt rezultă din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză ( fila 84-85 dosar urmărire penală vol. I).

Cu alte cuvinte ceea ce se impută inculpatului constă în esenţă în consemnarea unei situaţii nereale într-un înscris sub semnătură privată (factura fiscală 3094726 nedatată, nesemnată de primire şi nici măcar stampilată ).

Elementul material al infracţiunii prevăzută de art. 290 alin. (1) c.p. constă în falsificarea unui înscris sub semnătură privată prevăzut în vreunul din modurile arătate la art. 288 c.p. (nu şi în art. 289 c.p.) adică doar în alterarea sau contrafacerea înscrisului nu şi în atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin emiterea cu ştiinţă de a însera unele date sau împrejurări.

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române „a contraface” înseamnă a reproduce un document, un obiect, un preparat original în scop fraudulos dându-l drept autentic şi este sinonim cu a falsifica.

Potrivit aceleiaşi lucrări „a falsifica” înseamnă a alcătui, a confecţiona un lucru asemănător cu altul, cu scopul de a înşela, a plăsmui, a contraface, iar a plăsmui înseamnă a crea, a produce, a făuri, a alcătui, a înfăptui, a inventa, a născoci, a scorni.

Potrivit explicaţiei lexicologice dată de DEX „a falsifica” înseamnă şi „a plăsmui” care înseamnă a crea, a făuri, a născoci în mod fraudulos un document care nu exista înainte. A plăsmui nu presupune existenţa unui document original, esenţială fiind născocirea documentului respectiv cu intenţie frauduloasă.

În cauză inculpatul A. S. a consemnat o situaţie nereală într-un document sub semnătură privată practic a contrafăcut o factură în mod fraudulos pentru a face dovada unei plăţi nereale.

Având în vedere aceste considerente, instanţa de apel a reţinut că fapta inculpatului A. S. care în calitate de administrator la SC XYZ SRL Brăila a întocmit în fals factura fiscală nr. 3094726 prin care arată că a vândut P.F. M. A. în valoare de 169.932.000 lei vechi, factură care nu a fost datată şi a fost pusă de acesta la dispoziţia expertului contabil L. M. pentru a dovedi că societatea sa are de încasat de la clienţi, şi această sumă de bani, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 alin.(1) C.p.

Etichete: