Top

Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, în temeiul O.U.G. nr. 4/2005 pe baza adeverinţei privind sporul de acord (global) şi sporul pentru ore lucrate peste program, încasate în baza Legii nr. 57/1974

Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Brăila sub nr. 2420/113/2008, S.V. solicită anularea deciziei de pensie emisă de Casa Judeţeană de Pensii Brăila şi recalcularea pensiei cu luarea în calcul a veniturilor evidenţiate în adresa nr. 66772/9.06.2008 eliberată de SC CEPROREX SA Brăila.

Prin adeverinţa enunţată, contestatorul a făcut dovada că în perioada 1977 – 1983, a încasat, pe lângă veniturile incluse în baza de calcul a pensiei şi spor pentru acord (global) şi spor pentru ore lucrate peste program.

Asupra veniturilor de mai sus s-au calculat şi virat la bugetul statului contribuţiile legale (contribuţia de asigurări sociale, etc.).

Contestatorul a invocat în sprijinul acţiunii sale principiul contributivităţii existent în Legea nr. 19/2000.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Brăila nu a inclus în baza de calcul veniturile în litigiu, întrucât, potrivit art.VI din O.U.G. nr. 4/2005 sunt excluse în mod expres şi deci nu pot constitui temei pentru recalcularea pensiei.

Tribunalul, analizând susţinerile părţilor pe baza dispoziţiilor legale incidente a respins contestaţia ca nefondată prin sentinţa civilă nr. 101/30 ianuarie 2009 (sentinţă care nu este irevocabilă).

Prin O.U.G. nr. 4/2005 s-a dispus recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilind condiţiile în care urmează a se face această recalculare.

Astfel, actul normativ enumeră categoriile de venituri (sporuri, indemnizaţii şi majorări de retribuţii tarifare) care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 au făcut parte din baza de calcul a pensiei.

Totodată, în art. VI se face menţiunea categoriilor de venituri care nu se iau în considerare la recalculare, printre care se găsesc: formele de retribuire în acord şi alte sporuri care nu au caracter permanent, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei, potrivit legislaţiei anterioare.

Constatând că sporul pentru acord (global) este exclus în mod expres din baza de calcul, iar sporul pentru orele prestate peste programul normal nu are caracter permanent, tribunalul a respins contestaţia ca nefondată, menţinând ca temeinică şi legală decizia de pensie contestată.

Etichete: