Top

Decizie de pensionare. Sporuri cu caracter permanent.

2. Decizie de pensionare – Sporuri cu caracter permanent – Decizia civilă nr.324/15.05.2006 a Curţii de Apel Galaţi

Prin contestaţia formulată şi înregistrată sub nr.5718/29.11.2002 la Tribunalul Galaţi,contestatorul Psegalinschi Alexe a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Galaţi,anularea deciziei de pensie nr. 180891 din 8.10.2002 şi recalcularea pensiei.

Prin sentinţa civilă nr.1486/1.11.2006 Tribunalul Galaţi a respins ca nefondată contestaţia împotriva deciziei de pensie nr.1-180811 din 28.10.2002 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Galaţi.

Instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 164 al.3 din Legea 19/2000,la determinarea punctajelor anuale pe lângă salariile prevăzute la alin.1 se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1.04.1992 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiilor anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţele eliberate de unitate conform legislaţiei în vigoare.

A mai reţinut instanţa de fond că adausul de acord reglementat de Legea nr.57/1974 şi Legea nr.2/1984 nu a făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi nici nu reprezintă spor cu caracter permanent pe care legiuitorul le-a menţionat strict şi limitativ în textul art.10 din Legea 3/1977 modificat şi completat de art.111 din Legea nr.49/1992.

De asemenea ,prin OUG nr.4/2005 formele de retribuire în acord sau cu bucata ,în regie ori după timp,pe bază de tarife sau cote procentuale nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual,întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor ,conf. legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001.

S-a reţinut că intimata a calculat corect pensia acordată contestatorului conf. deciziei nr.1-180891/8.10.2002.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul Psegalinschi Alexe, considerând-o nelegală.

Instanţa de recurs a reţinut că potrivit Legii 49/1992 au fost considerate sporuri cu caracter permanent ,sporul de vechime în muncă,sporul pentru lucru în subteran,indemnizaţia de zbor,sporul pentru lucru sistematic pentru programul normal,etc.

Potrivit acestui act normativ nu erau considerente ca fiind sporuri cu caracter permanent şi nu erau luate în considerare la stabilirea punctajului mediu anual corespunzător perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 –puncte de retribuire în acord sau cu bucata ,în regie sau după timp pe bază de tarife sau rate procentuale.

OUG nr.4/2005 aprobată prin Legea 78/2005, în anexă enumeră sporurile care potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului anual.

Se menţionează expres că nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conf.legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2002,formele de retribuire în acord.

Pentru aceste considerente,Curtea de Apel Galaţi a respins ca nefondat recursul declarat de contestator.

Etichete: