Top

Litigiu de asigurari sociale. recalcularea drepturilor de pensie in conditiile OUG nr. 4/2005. Principii de recalculare.

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. RECALCULAREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CONDITIILE O.U.G. NR. 4/2005. PRINCIPII DE RECALCULARE.

Reclamantul A.N. a chemat în judecata pârâta Casa judeteana de Pensii Ialomita solicitând obligarea acesteia la recalcularea drepturilor sale de pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005 cu respectarea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 3/1977, respectiv alegerea a cinci ani consecutivi, cei mai favorabili pentru reclamant, precum si la plata diferentelor astfel rezultate, actualizate cu indicele de inflatie.

Solutionând cauza, Tribunalul Ialomita prin sentinta civila nr. 451 F din 09 martie 2010, a respins ca neîntemeiata cererea.

Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele :

Potrivit dispozitiilor art. 1 si 2 din O.U.G. nr. 4/2005, pensiile din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite potrivit legislatiei în vigoare anterior datei de 01 aprilie 2001, se vor recalcula potrivit punctajului de calcul reglementate de Legea nr. 19/2000, precum si a prevederilor O.U.G. nr. 4/2005.

În acest sens, este stiut ca modalitatea de determinare a pensiei în baza art. 1 alin. 2 din Legea nr. 3/1977 era în esenta prin luarea în considerare a vechimii în munca, retributiei tarifare avute si a grupei de munca.

Cu privire la retributia tarifara, aceasta se alege de catre beneficiarul pensiei prin indicarea a cinci ani consecutivi din ultimii zece ani lucrati (art. 10 din Legea nr. 3/1977).

Legea nr. 19/2000 reglementeaza o noua metoda de stabilire a pensiei în baza punctajului mediu anual, care se înmulteste cu valoarea unui punct de pensie (art. 76 alin. 1), valoare stabilita prin Legea bugetului de asigurari sociale.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din punctajele anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare (art. 77 din Legea nr. 19/2000) .

Punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat pe fiecare luna (art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000) .

Si cum în urma recalcularii drepturilor de pensie potrivit Legii nr. 19/2000 este posibil ca pensia anterioara sa fie mai mare decât cea rezultata în urma recalcularii (ceea ce s-a si întâmplat în cazul reclamantului) în cauza îsi gasesc aplicarea dispozitiile art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 4/2005, pastrându-se în plata pensia veche pâna la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât cel al vechii pensii.

Asadar, solicitarea reclamantului ca la recalcularea pensiei sale sa se tina cont de criteriile folosite de Legea nr. 3/1997, respectiv cinci ani consecutivi din ultimii zece, este nelegala, întrucât acest criteriu nu-si mai gaseste corespondent în formula reglementata de Legea nr. 19/2000.

Tribunalul Ialomita – Sectia Litigii de Munca si Asigurari Sociale –

Sentinta civila nr. 451 / F / 09.03.2010

Etichete: