Top

Contestaţie raport lichidatorjudiciar privind distribuirea fondurilor obţinute din averea debitoarei

Creditoarea a formulat contestaţie la raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare în perioada 1.09.2007-15.11.2007 şi la planul de distribuire a acestor fonduri motivat de faptul că plăţile efectuate în favoarea lichidatorului judiciar sunt excesive şi nejustificate. In acest sens s-a contestat suma de 3580 lei, reprezentând retributie lichidator, suma de 3117 lei reprezentând servicii contabile şi suma de 5506 lei reprezentând viramente salarii.

Lichidatorul judiciar a depus întâmpinare solicitând respingerea contestaţiilor motivat de faptul că toate sumele au fost justificate prin actele depuse la dosar şi toate activităţile desfăsurate în calitatea conferită de Legea 85/2006 au fost explicitate prin rapoartele de activitate depuse la termenele stabilite de către instanţă. Este adevărat că în îndeplinirea atributiilor sale a angajat persoane de specialitate respectiv contabil şi consilier juridic însă acest lucru este permis de dispoziţiile art. 23 din Legea 85/2006, iar consultarea acestora era imperios necesară, lichidatorul judiciar neavând cunostinte de specialitate în vederea analizării activităţii societăţii din punct de vedere contabil şi nici din punct de vedere juridic.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că cele două contestaţii formulate de creditoare sunt întemeiate pentru următoarele motive;

In conformitate cu dispoziţiile art. 23 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar are posibilitatea de a desemna persoane de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Legea dispune că aceste persoane sunt desemnate de lichidatorul judiciar însă numirea acestora este supusă aprobării comitetului creditorilor. Acelaşi lucru este permis şi în ceea ce priveste nivelul remuneratiei persoanelor respective care de asemenea trebuie supus aprobării comitetului creditorilor în vederea fixării cuantumului lor.

Sumele de bani necesare plăţii acestor servicii nu au fost contestate de către creditori, însă instanţa a constatat că acestea nici nu au fost supuse aprobării comitetului creditorilor, prin urmare contravaloarea serviciilor contabile apare ca fiind nejustificată în condiţiile în care o astfel de societate de lichidare trebuie să aibă personal calificat, cel putin în acest domeniu, pentru a analiza activitatea societăţii de a cărei lichidare se ocupă, personal a cărei retribuire se face din remuneraţia stabilită de judecătorul sindic odată cu desemnarea lichidatorului judiciar.

De altfel, dispoziţiile OUG 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă prevăd că lichidatorul judiciar nu poate dobândi această calitate decât dacă îndeplineşte anumite condiţii printre care şi aceea de a deţine o diplomă de studii de învătământ superior de lungă durată în Drept, Stiinte Economice sau Inginerie şi are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare (art.25).

Cât priveşte însă viramentele la care face referire lichidatorul instanţa a constatat că aceste sume sunt nejustificate nefiind precizat exact salariile asupra cărora poartă şi nici ce reprezintă ele în concret, lichidatorul judiciar nedepunând nici un document justificativ şi neadministrând nici o altă probă în acest sens.

Pentru aceste considerente instanţa a admis contestaţiile formulate, a dispus modificarea planului de distribuire din 15.11.2007 şi a înlăturat din cuprinsul acestuia plata sumei de 5506 lei reprezentând viramente pentru salarii şi suma de 3117 lei reprezentând servicii contabile solicitate de lichidatorul judiciar.

Creditoarea a formulat contestaţie la raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare în perioada 1.09.2007-15.11.2007 şi la planul de distribuire a acestor fonduri motivat de faptul că plăţile efectuate în favoarea lichidatorului judiciar sunt excesive şi nejustificate. In acest sens s-a contestat suma de 3580 lei, reprezentând retributie lichidator, suma de 3117 lei reprezentând servicii contabile şi suma de 5506 lei reprezentând viramente salarii.

Lichidatorul judiciar a depus întâmpinare solicitând respingerea contestaţiilor motivat de faptul că toate sumele au fost justificate prin actele depuse la dosar şi toate activităţile desfăsurate în calitatea conferită de Legea 85/2006 au fost explicitate prin rapoartele de activitate depuse la termenele stabilite de către instanţă. Este adevărat că în îndeplinirea atributiilor sale a angajat persoane de specialitate respectiv contabil şi consilier juridic însă acest lucru este permis de dispoziţiile art. 23 din Legea 85/2006, iar consultarea acestora era imperios necesară, lichidatorul judiciar neavând cunostinte de specialitate în vederea analizării activităţii societăţii din punct de vedere contabil şi nici din punct de vedere juridic.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că cele două contestaţii formulate de creditoare sunt întemeiate pentru următoarele motive;

In conformitate cu dispoziţiile art. 23 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar are posibilitatea de a desemna persoane de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Legea dispune că aceste persoane sunt desemnate de lichidatorul judiciar însă numirea acestora este supusă aprobării comitetului creditorilor. Acelaşi lucru este permis şi în ceea ce priveste nivelul remuneratiei persoanelor respective care de asemenea trebuie supus aprobării comitetului creditorilor în vederea fixării cuantumului lor.

Sumele de bani necesare plăţii acestor servicii nu au fost contestate de către creditori, însă instanţa a constatat că acestea nici nu au fost supuse aprobării comitetului creditorilor, prin urmare contravaloarea serviciilor contabile apare ca fiind nejustificată în condiţiile în care o astfel de societate de lichidare trebuie să aibă personal calificat, cel putin în acest domeniu, pentru a analiza activitatea societăţii de a cărei lichidare se ocupă, personal a cărei retribuire se face din remuneraţia stabilită de judecătorul sindic odată cu desemnarea lichidatorului judiciar.

De altfel, dispoziţiile OUG 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă prevăd că lichidatorul judiciar nu poate dobândi această calitate decât dacă îndeplineşte anumite condiţii printre care şi aceea de a deţine o diplomă de studii de învătământ superior de lungă durată în Drept, Stiinte Economice sau Inginerie şi are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare (art.25).

Cât priveşte însă viramentele la care face referire lichidatorul instanţa a constatat că aceste sume sunt nejustificate nefiind precizat exact salariile asupra cărora poartă şi nici ce reprezintă ele în concret, lichidatorul judiciar nedepunând nici un document justificativ şi neadministrând nici o altă probă în acest sens.

Pentru aceste considerente instanţa a admis contestaţiile formulate, a dispus modificarea planului de distribuire din 15.11.2007 şi a înlăturat din cuprinsul acestuia plata sumei de 5506 lei reprezentând viramente pentru salarii şi suma de 3117 lei reprezentând servicii contabile solicitate de lichidatorul judiciar.

Etichete: