Top

TARDIVITATE. CONTESTAŢIE DEPUSĂ CU DEPĂŞIREA TERMENULUI PREVĂZUT DE ART.107 ALIN.2 LIT.C DIN LEGEA NR.64/1995, REPUBLICATĂ

Prin sentinţa civilă nr.163/19.04.2005Tribunalul Galaţi a respins ca fiind tardiv formulate contestaţiile formulate de creditoare împotriva planului de distribuţie, reţinând în esenţă, că potrivit art.107 alin.2 lit.c din Legea nr.64/1995 termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor este de 10 zile de la afişarea planului şi că acest termen a fost depăşit.

Recursul declarat de creditoare a fost respins ca nefondat cu motivarea că în raport de afişarea planului de distribuţie care s-a făcut la data de 1 octombrie 2004 şi de faptul că contestaţiile au fost depuse abia la data de 22 octombrie 2004, în mod legal prima instanţă a admis excepţia ridicată de lichidatorul judiciar şi a respins ca tardiv introduse contestaţiile.

Etichete: