Top

Autorizare introducere act in atragerea raspunderii

Dosar nr.18/2005 JS VA

134/88/2005

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA NR. 528

Sedinta publica din data de 27 martie 2009

Prin cererea adresata judecatorului sindic la data de 24 februarie 2009, AVAS Bucuresti, a solicitat autorizarea comitetului creditorilor de a introduce cererea de atragere a raspunderii patrimoniale împotriva fostului administrator al debitoarei S.C. ………….., conform art. 138 alin.3 din legea 85/2006 si sa formuleze cerere de atragere a raspunderii patrimoniale împotriva fostului administrator al debitoarei.

In motivarea cererii, petenta a aratat ca urmare mandatarii Comitetului Creditorilor din data de 03.12.2008, prin adresa emisa în data de 22.12.2008, a solicitat autorizarea Comitetului Creditorilor de a introduce o cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale împotriva fostilor membri ai organelor de conducere al debitoarei, în vederea recuperarii pasivului debitoarei, conform tabelului definitiv al creantelor.

Mai arata petenta ca, potrivit procesului verbal al sedintei Adunarii Creditorilor din 05.11.2008 AVAS Bucuresti a fost mandatat sa solicite în numele comitetului creditorilor autorizarea Comitetului de a introduce cererea de atragere a raspunderii patrimoniale împotriva fostului administrator al debitoarei potrivit art. 138 alin.1 din Legea nr.85/2006.

Examinând cererea in raport de actele si lucrarile dosarului, instanta va respinge cererea ca nefondata, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit dispozitiilor art. 138 alin.3 din Legea 85/2006 comitetul creditorilor poate cere judecatorului sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin.1, daca administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, în raportul sau asupra cauzelor insolventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana juridica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. 1 si raspunderea persoanelor vizate pe dispozitiile legale mentionate, ameninta sa se prescrie”.

Din textul Legii nr.85/2006 mentionat, rezulta ca, actiunea prevazuta de art.138 alin.1 poate fi introdusa doar de catre comitetul creditorilor, care va solicita judecatorului sindic autorizarea sa în acest sens. Actiunea poate fi formulata numai în doua situatii limitativ reglementate prin aceste dispozitii, si anume: atunci când administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sa indice persoanele din conducerea debitoarei vinovate de ajungerea acesteia în insolventa, sau daca acesta a omis sa formuleze actiune pentru atragerea raspunderii patrimoniale, iar aceasta raspundere urmeaza sa se prescrie.

În speta, cererea promovata de AVAS Bucuresti, la data de 24.02.2009, nu întruneste nici una dintre conditiile de admisibilitate aratate.

Pe de o parte cererea nu este adresata judecatorului sindic de catre comitetul creditorilor, ci doar de catre unul dintre creditori, AVAS Bucuresti, iar cu privire la mandatarea acestui creditor pentru introducerea actiunii, de catre comitetul creditorilor si în numele acestora, reclamanta nu a administrat nici o dovada în acest sens.

Pe de alta parte, lichidatorul judiciar desemnat în cauza ……….. ….. Tulcea nu a omis sa indice în raportul sau de activitate referitor la cauzele care au determinat insolventa debitoarei, cine sunt persoanele culpabile de producerea acesteia, asa cum se constata din continutul raportului ( filele 35-40 , Vol. I ) si în consecinta nu avea nici obligatia de a formula vreo actiune pentru atragerea raspunderii patrimoniale a fostilor membri ai organelor de conducere ai debitoarei.

Prin urmare, nici una dintre conditiile prevazute pentru autorizarea comitetului creditorilor, în sensul cerut de art. 138 alin.3 din lege, nu este îndeplinita în cauza, astfel încât cererea formulata va fi respinsa ca nefondata.

Etichete: