Top

CONTRACT DE MUNCĂ

TITLU-contract de muncă

DOMENIU ASOCIAT-Contravenţii

TIP DOCUMENT-sentinţa civilă

NUMĂR DOCUMENT-6189

DATA-30.11.2006

Petenta SC D.SRL a solicitat instanţei anularea procesului verbal de contravenţie încheiat de intimatul ITM întrucât la data controlului existau contractele de muncă ale persoanelor înscrise în procesul verbal de control şi că la acel moment erau în perioada de probă, urmând să primească înregistrarea legală la ITM.

Prin sentinţa civilă nr. 6189/30.11.2006 a Judecătoriei Brăila a fost respinsă plângerea ca neîntemeiată întrucât petenta în calitate de angajator trebuia să încheie contractele de muncă anterior începerii perioadei de probă, conform art. 16 din Codul muncii care impune angajatorului obligaţia de a încheia în formă scrisă contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă. Totodată, s-a reţinut că persoana selectată în vederea angajării trebuie informată asupra perioadei de probă, informare care trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului de muncă, conform art. 17, alin. 2 din Codul muncii.

Prin decizia civilă 92/19.03.2007 a Tribunalului Brăila a fost respins recursul formulat de petentă, reţinându-se de către instanţa de recurs că angajatorul trebuia să încheie contractele individuale de muncă cu muncitorii anterior începerii perioadei de probă, neavând nicio relevanţă faptul că ulterior controlului efectuat de intimatul ITM, au fost încheiate şi înregistrate aceste contracte, câtă vreme la data controlului, angajaţii nu aveau încheiate contracte de muncă în formă scrisă.

Etichete: