Top

PROCEDURA CONCILIERII DIRECTE

TITLU-procedura concilierii directe

DOMENIU ASOCIAT-societăţi comerciale

TIP DOCUMENT-sentinţă civilă

NUMĂR DOCUMENT-6650

DATA-20.12.2006

Reclamanta SC S.S. SRL a solicitat instanţei obligarea pâtâtei SC J.C. SRL obligarea la plata sumei de 998,5 Euro, arătând că a încheiat cu pârâta un contract de prelucrare în lohn a unor confecţii textile. Reclamanta a mai arătat că şi-a executat obligaţiile contractuale şi a predat confecţiile executate, emiţând, totodată, factura fiscală în valoare de 998,5 Euro care a fost acceptată.

Prin sentinţa civilă nr. 6650/20.12.2006 a Judecătoriei Brăila a fost respinsă cererea formulată ca fiind prematur introdusă.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a apreciat că potrivit art. 109, alin. 2 C.p.civ., sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de lege, iar potrivit art. 720/1 C.p.civ., în cauzele comerciale, se îndeplineşte mai înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, procedura concilierii directe care se anexează la cererea introductivă.

Acordul dispoziţiilor din cele două texte de lege –art. 720/1 şi art. 109, alin. 2 C.p.civ., rezultă şi din motivarea deciziei nr. 335/2004 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 720/1 C.p.civ, în care se reţine că “dispoziţiile privind soluţionarea litigiilor în materie comercială cuprinse în Cap. XIV din cartea VI a C.p.civ. instituie o procedură specială de rezolvare a acestor categorii de litigii ce prevede concilierea directă, prealabilă, între părţi şi o procedură de judecată derogatorie de la dreptul comun.”

Instanţa a constatat că pârâta a fost convocată pentru conciliere la data de 07.09.2006 la sediul reclamantei, însă reclamanta a menţionat pe adresă numărul de înregistrare nr. 184 din 19.09.2006, data care este ulterioară convocării la conciliere.

Reclamanta a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, arătând că convocarea s-a efectuat , întrucât pârâta a comunicat în mod explicit că nu există posibilitatea rezolvării amiabile a litigiului la data de 09.10.2006, iar dacă instanţa de fond a considerat că nu s-a respectat procedura concilierii directe trebuie să acorde un termen mai lung conform art.114, alin.3 C.p.civ. pentru realizarea concilierii directe, iar nu să respingă cererea ca prematur introdusă.

Prin decizia nr. 62/R.com, Tribunalul Brăila a respins recursul formulat de reclamantă ca nefondat, reţinând că scrisoarea de conciliere directă nr. 184 din 19.09.2006 prin care pârâta a fost invitată la conciliere directă la data de 07.09.2006 a sosit la sediul pârâtei la data de 27.10.2006 (data poştei), astfel că această conciliere nu a avut loc, dat fiind faptul că scrisoarea a fost trimisă în 25.10.2006, la o lună şi jumătate de la data concilierii. Instanţa de recurs a reţinut că scrisoarea trimisă în 09.10.2006 de către pârâtă reclamantei privind calitatea mărfii livrate, fapt ce a condus la neachitarea contravalorii mărfurilor, nu este efectul scrisorii de conciliere directă din 19.09.2006, aceasta fiind primită mai târziu, respectiv la 27.10.2006. Cât priveşte susţinerea reclamantei că se impunea completarea cererii, şi nu respingerea ei ca prematur introdusă, instanţa de recurs a constatat că reclamanta a administrat actele ce le deţinea pentru a dovedi că a efectuat concilierea directă, deci nu se mai impunea completarea cererii.

Etichete: