Top

Nerespectarea dispozitiilor art. 720 ind. 1 Cod procedura civila. Consecinte. Prematuritate actiune.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI

Dosar nr. 22346/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11764 din 25 noiembrie 2009

TITLU: Nerespectarea dispozitiilor art. 720 ind. 1 Cod procedura civila.
Consecinte. Prematuritate actiune.

Prin sentinta civila nr. 11764 din 25 noiembrie 2009, Judecatoria Iasi a admis
exceptia prematuritatii formularii actiunii în pretentii, exceptie invocata din oficiu de
instanta, si a respins actiunea promovata de catre reclamanta S.C. C S.A. în
contradictoriu cu pârâta AL, ca fiind prematur formulata.
Fata de prevederile art. 137 alin. 1 din Codul de procedura civila, analizând
prioritar exceptia invocata prin prisma înscrisurilor existente la dosarul cauzei,
instanta a apreciat-o ca fiind întemeiata pentru motivele ce vor fi expuse în
continuare.
Art. 7201 din Codul de procedura civila statueaza regula de drept potrivit
careia în procesele si cererile în materie comerciala evaluabile în bani, înainte de
introducerea cererii de chemare în judecata, reclamantul va încerca solutionarea
litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte. În scopul aratat la alin. 1,
reclamantul va convoca partea adversa, comunicându-i în scris pretentiile sale si
temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea.
Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin
telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea
textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin
înmânarea înscrisurilor sub semnatura de primire. Data convocarii pentru conciliere
nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit
alin. 2. Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu aratarea pretentiilor
reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti.
Înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs
convocarii prevazute la alin. 2, dovada ca de la data primirii acestei convocari au
trecut 30 de zile se anexeaza la cererea de chemare în judecata.
Instanta a observat ca prezenta cauza are o natura comerciala, iar obiectul ei
este evaluabil în bani, fiindu-i deci aplicabile prevederile art. 7201 din Codul de
procedura civila.
Analizând dovada de convocare la conciliere directa (fila 8 din dosarul
instantei de fond din primul ciclu procesual), instanta retine ca în 7 ianuarie 2008
reclamanta S.C. C S.A. a convocat-o pe pârâta AL la conciliere, comunicându-i
pretentiile sale în valoare de 45459,5 lei, contravaloare energie termica, si 191981,06
lei, penalitati de întârziere; convocarea la conciliere nu cuprinde perioada pentru care
s-ar pretinde aceste sume, iar reprezentantul pârâtei, primind convocare si semnând
de primire, a mentionat în 15 ianuarie 2008 ca este în litigiu cu reclamanta. Cum
convocarea la conciliere nu a indicat perioada aferenta sumelor pretinse, iar la data
primirii convocarii pârâta se afla în litigiu cu reclamanta în legatura cu restante la
plata energiei termice, instanta apreciaza ca nu sunt îndeplinite prevederile art. 7201
din Codul de procedura civila, neputându-se verifica perioada aferenta debitului si
penalitatilor pretinse la data de 7 ianuarie 2008; mai mult, perioada aferenta
debitului pretins prin prezenta actiune este ianuarie 2008 – aprilie 2008, iar
penalitatile se întind pâna în luna aprilie 2008.
În ceea ce priveste somatia de plata promovata în anul 2007 de catre
reclamanta S.C. C S.A. în contradictoriu cu pârâta AL si solutionata prin ordonanta
nr. 242 din 28 noiembrie 2007 nu poate fi asimilata procedurii concilierii directe,
perioada aferenta pretentiilor prezentei cauze fiind alta decât cele ale respectivei
cereri de somatie de plata.
Cum prezenta actiune are ca obiect pretentii rezultate din derularea unui
contract de prestari servicii catre populatie, iar procedura concilierii directe nu s-a
îndeplinit pentru sumele concret si explicit pretinse prin actiune, din cauza ca în lipsa
mentiunilor exprese privind perioada pretentiilor reclamanta poate invoca
îndeplinirea procedurii concilierii directe din alte situatii, premergatoare unor alte
actiuni în justitie, eludându-se astfel prevederile imperative ale art. 7201 din Codul de
procedura civila.
Reclamanta va putea sesiza instanta de judecata în legatura cu pretentiile sale
abia dupa ce va realiza procedura concilierii directe reglementata de art. 7201 din
Codul de procedura civila.
În consecinta, actiunea reclamantei S.C. C S.A. urmeaza a fi respinsa ca fiind
prematur formulata.

Etichete: