Top

Procedura prealabilă a concilierii directe Prevederile art.7201 alin.3 Cod pr.civ. cu privire la data convocării pentru conciliere sunt norme cu caracter dispozitiv, nerespectarea lor nu afectează valabilitatea procedurii.

Potrivit dispozitiilor art. 720ą alin.1 Cod pr.civila, în procesele si cererile în materie comerciala evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecata, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte.

În acest scop, reclamantul are obligatia de a convoca partea adversa, însa data convocarii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor de catre pârât, conform art. 720ą alin.3 Cod pr.civila.

Acest text legal cuprinde însa o norma dispozitiva în favoarea pârâtului, care sa aiba timp suficient pentru a-si pregati apararea.

De aceea, fixarea datei concilierii mai înainte de 15 zile de la primirea convocarii poate afecta valabilitatea procedurii prealabile, numai daca pârâtul invoca pâna la prima zi de înfatisare faptul ca a suferit o vatamare si face dovada acestei vatamari.

Prevederile privind efectuarea concilierii prealabile sunt obligatorii, în schimb termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, cât si continutul concret al înscrisurilor sunt recomandate de art. 720ą începând cu alin. 2 Cod pr.civila si nu reprezinta conditii cerute imperios de lege.

În speta, reclamanta – reclamanta nu a respectat dispozitiile art. 720ą alin.3 si 4, însa intimata-pârâta nu numai ca nu a invocat o vatatmare, dar nu a invocat nici neefectuarea concilierii prealabile pentru a paraliza actiunea reclamantei, exceptia fiind invocata din oficiu în mod eronat de catre instanta.

În consecinta, a fost admis recursul reclamantei, cu consecinta casarii hotarârii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, pentru a se pronunta asupra fondului cauzei.

Etichete: