Top

Rezoluţiune antecontract

Prin sentinţa civilă nr. 4451/20.07.2009 pronunţată de Judecătoria Brăila s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanţii PL şi P M împotriva pârâţilor IG şi IM, s-a constatat intervenita rezolutiunea conventionala a antecontractului de vanzare – cumparare incheiat intre parti la data de 07.10.1997 şi au fost obligaţi paratii sa plateasca reclamantilor 1598,8 lei reprezetand pretul vanzarii reactualizat in functie de coeficientii de inflatie. au fost respinse celelalte capete de cerere ca neintemeiate.

Reclamantii au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfiintarea antecontractului de vanzare cumparare intervenit intre parti la data de 7.10.1997, cu privire la suprafata de teren situata in Braila, str. C, pe calea rezolutiunii, sa se dispuna obligarea paratilor la plata sumei de 480 lei, reprezentand pretul platit la valoarea actualizata, plus sanctiunea celui ce se razgandeste, prevazuta contractual si suma de 500 lei data pentru cadastru, cu cheltuieli de judecata.

Instanţa a reţinut că, potrivit inscrisului sub semnatura privata intitulat „chitanta” incheiat la data de 7.10.1997 paratii din prezenta cauza au „vandut jumatate din suprafata terenului 8,50 latime si 23 m lungime din prima parte din dreapta casei” catre reclamanti, cu suma de 2.400.000 lei.

S-a retinut ca actul incheiat este nul ca si contract de vanzare cumparare dat fiind faptul ca nu a fost respectata forma autentica ceruta de lege pentru contractele de vanzare cumparare avand ca obiect terenuri, dar in urma aplicarii principiului conversiunii actului juridic, acesta este valabil ca si antecontract de vanzare cumparare, act juridic sinalagmatic care da nastere la obligatii reciproce ale partilor, si anume la obligatia de a face – de a incheia pe viitor actul de vanzare cumparare in forma autentica. Astfel in patrimoniul reclamantilor nu s-a nascut decat dreptul de a solitia paratilor promitenti vanzatori sa se prezinte la notariat pentru a incheia contractul de vanazre cumparare in forma autentica, si, nicidecum un drept de folosinta asupra terenului.

Rezolutiunea este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului.

Potrivit art.1021 C.civ, rezolutiunea nu opereaza de drept, partea indreptatita trebuie sa se adreseze instantei judecatoresti cu o actiune in rezolutiune, aceasta actiune putand fi intentata numai de partea care a executat sau care se declara gata sa execute contractul, iar pentru a fi admisibila o asemenea actiune trebuie indeplinite urmatoarele conditii: una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile care ii revin, neexecutarea sa fie imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia, debitorul obligatiei sa fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege.

S-a retinut totodata ca partile au inserat in antecontract o clauza penala, conform careia, cel care „va intoarce, va plati dublu”.

Din toate probele administrate, reclamantii nu au facut dovada faptului ca le-au solicitat paratilor promitenti vanzatori sa se prezinte la notariat, iar acestia, in mod culpabil, au refuzat incheierea contractului de vanzare –cumparare, si nici faptul ca le-au predat acestora suma de 500 lei pentru cadastru, desi aveau aceasta obligatie potrivit art.129 alin.1 teza finala C.pr.civ si art.1169 C.civ.

Vazand insa pozitia procesuala a paratilor care au fost de acord cu incetarea contractului si restituirea sumei de bani primita cu titlu de pret, avand in vedere principiul irevocabilitatii actului juridic, potrivit caruia actului juridic bilateral nu i se poate pune capat prin vointa numai a uneia dintre parti, interpretand vointa partilor, instanta a constatat ca partile au urmarit sa puna capat contractului incheiat, operand astfel rezolutiunea (revocarea) conventionala a acestuia, paratii fiind obligati sa restituie reclamantilor suma de 1598,8 lei reprezentand pretul vanzarii actualizat in functie de coeficientii de inflatie, astfel cum rezulta din raportul de expertiza contabila intocmit in cauza.

Prin decizia civilă nr. 370/16.12.2009, Tribunalul Brăila a respins recursul ca nefondat.

Etichete: