Top

Rezoluţiune contract

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. …./87/2008 la data de 21 august 2008, reclamantii ……au chemat în judecata pe pârâta SC SRL Volovat, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare autentificat la Biroul Notarului Public …, sub nr. 564 din data de 25.03.1999.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prin contractul de vânzare-cumparare de mai sus, au vândut societatii pârâte o suprafata de 600 m.p. teren identic cu 169 B a comunei cadastrale Burdujeni, situat în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja, nr. 196, jud. Suceava, învecinat cu: str. Calea Unirii, P. E. si R.

Dupa încheierea contractului, pârâta a constatat ca imobilul era impropriu pentru activitatea pe care o desfasura, motiv pentru care pretul nu a mai fost achitat, fiind încheiat actul aditional nr. 1/25.03.1999.

Mai arata reclamantii ca imobilul nu a fost predat, fiind în posesia lor, motiv pentru care pârâta a înteles sa nu înregistreze contractul a carei anulare o solicita prin prezenta actiune, în Cartea Funciara.

Pârâta, prin întâmpinarea formulata, a aratat ca este de acord cu anularea contractului în ceea ce priveste suprafata de 600 m.p. teren reprezentând parcela 169/B din Suceava- Burdujeni, str. Gheorghe Doja, nr. 196, precizând ca, c/v imobilului de 9000 lei nu a mai fost achitata prin virament bancar, asa cum s-a convenit initial, iar terenul nu a fost niciodata în posesia sa.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

La data de 25.03.1999 între parti s-a încheiat contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 564 la Biroul Notarului Public „….” prin care reclamantii au vândut pârâtei suprafata de 600 mp teren constructii identica cu parcela nr. 169/B a com. cad. Burdujeni contra pretului de 90.000.000 lei. Cu toate ca, în cuprinsul contractului de vânzare cumparare reclamantii au declarat ca au primit pretul bunului vândut, din actul aditional nr. 1 încheiat între parti la data de 25.03.1999 si din înscrisul depus la fila 25 dosar rezulta ca pârâta nu a achitat pretul mentionat în contract.

În conformitate cu dispozitiile art. 969 alin. 1 din Codul civil „conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante” iar dispozitiile art. 970 alin. 1 din acelasi act normativ stabilesc ca aceste „conventii trebuie executate cu buna-credinta.”

În situatia în care una dintre parti nu-si îndeplineste obligatia asumata prin contract cealalta parte poate sa solicite fie sa fie obligat pârâtul la îndeplinirea obligatiei fie sa se dispuna rezolutiunea contractului cu daune interese, în temeiul art. 1020 din Codul civil.

În cauza, reclamantii au optat pentru rezolutiunea contractului asa încât, instanta va admite actiunea si, în temeiul art. 1021 raportat la art. 1020 din Codul civil va dispune rezolutiunea contractului de vânzare cumparare nr. 564 din 25.03.1999 autentificat la Biroul Notarului Public „…….”.

Etichete: