Top

CIVIL. ACTIUNE PRIVIND CONSTATAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI SUPRAFETE DE TEREN ATUNCI CAND S-A INCHEIAT DOAR UN ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantii LA LN au chemat in judecata pe paratii CA, AI si au solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 1200 mp,situat in intravilanul, urmand ca hotararea instantei sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare .

Au solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

In fapt, reclamantii au aratat ca in anul 1981 au cumparat de la autorii paratilor AN si AN,in prezent decedati, un imobil casa de locuit,impreuna cu terenul aferent in suprafata de 1200 mp.

Imobilul format din teren si constructie este situat in comuna …..

Vanzarea cumpararea acestuia s-a facut potrivit contractului autentificat la Notariatul de Stat Judetean.

Reclamantii au mai aratat ca la data incheierii contractului au convenit si cu privire la terenul aferent in suprafata de 1200 mp,insa in contract nu s-a trecut si terenul deoarece legislatia in vigoare la vremea respectiva nu permitea acest lucru.

Pentru ca nu detineau un inscris cu privire la intregul imobil cumparat, reclamantii , in calitate de cumparatori au incheiat mai tarziu, cu vanzatoarea AN,un inscris sub semnatura privata in care se arata ca partile au convenit si cu privire la instrainarea terenului .

Cu acest prilej,partile contractante au stabilit sa se prezinte la notariat pentru a se incheia contractul de vanzare cumparare,insa datorita lipsei mijloacelor materiale,actul nu a fost incheiat.

Reclamantii au solicitat instantei sa constate ca sunt proprietarii terenului,apreciind ca dreptul de proprietate a intrat in patrimoniul acestora in conditiile art 1295 cod civil,din momentul in care s-au inteles cu vanzatorii asupra terenului si asupra pretului.

In drept au mai fost invocate dispozitiile art 111 cod procedura civila.

In probatiune,au solicitat inscrisuri.

Au depus in acest sens la dosar:copia rolului agricol de la partida def.AN,autorizatia de eliberat de Sfatul Popular,inscrisul sub semnatura intitulat „chitanta”,contractul de vanzare cumparare autentificat.

Paratii nu au formulat intampinare si nici nu s-au prezentat la prima zi de infatisare pentru a arata care sunt exceptiile ,dovezile si toate mijloacele lor de aparare in conditiile art 118 al 3 cod procedura civila.

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta a retinut urmatoarele:

In anul 1981 reclamantii au cumparat de la autorii paratilor un imobil casa de locuit.

Asa cum rezulta din contractul de vanzare cumparare autentificat la Notariatul de Stat Judetean, terenul aferent imobilului,in suprafata de 250 mp, a trecut in proprietatea statului, in conditiile art 30 din Legea nr. 58/1974.

Dupa aparitia Legii nr. 18/1991 niciuna dintre partile contractante nu a facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei pe care au cumparat-o reclamantii.

In anul 1994,reclamantii si AN, autoarea paratilor,au intocmit un inscris sub semnatura privata,intitulat”chitanta” in care au mentionat ca au convenit asupra vanzarii cumpararii terenului in suprafata de 950 mp,ce excede suprafetei de 250 mp,ce a fost vanduta acestora inca din anul 1981.

Fata de conventiile de vanzare cumparare incheiate cu AN si AN, reclamantii au solicitat instantei sa constate ca sunt proprietarii suprafetei de 1200 mp din intravilanul comunei ….,aferenta casei lor de locuit.

Analizand actiunea prin prisma inscrisurilor de la dosar,instanta o apreciaza ca fiind neintemeiata.

Potrivit art 1295 cod civil vanzarea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata de la vanzator la cumparator,indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si pretului.

Din cuprinsul acestor dispozitii legale rezulta ca vanzarea cumpararea este de regula un act juridic consensual.

De la aceasta regula exista insa si exceptii.

Putem mentiona in acest sens dispozitiile art 2 al 1 titlul X din Legea nr. 247/2005 potrivit carora terenurile ,indiferent de destinatia si intinderea lor,pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii incheiate in forma autentica.

Prin urmare,in cazul vanzarii terenurilor,stramutarea dreptului de proprietate din patrimoniul vanzatorului in cel al cumparatorului are loc in momentul incheierii contractului in forma autentica si nu in momentul realizarii acordului de vointa a contractantilor,asa cum eronat au sustinut reclamantii in cererea de chemare in judecata.

Reclamantii si autorii paratilor au incheiat un act autentic de vanzare cumparare in anul 1981,dar acesta a privit doar imobilul casa de locuit deoarece terenul era scos din circuitul civil.

Terenul aferent casei a trecut in proprietatea statului in conditiile art 30 din Legea nr. 58/1974 si putea fi atribuit reclamantilor,la cerere,prin ordin al prefectului in conditiile art 36 al 3 din Legea nr. 18/1991.

In anul 1994 partile au incheiat un antecontract de vanzare cumparare cu privire la teren, dar acesta nu a avut efect translativ de proprietate,iar instanta nu poate sa faca aplicatiunea dispozitiilor art 5 al 2 Titlul X din Legea nr. 247/2005 cu referire la art 1073 sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare cumparare intrucat nu s-a dovedit ca terenul se afla in proprietatea promitentilor vanzatori.

Inscrisurile depuse pentru a se dovedi proprietatea acestora(copie registru agricol) nu valoreaza titlu de proprietate.

In registrul agricol se fac doar mentiuni in baza declaratiilor pe care persoanele le dau pe proprie raspundere,fara a se putea incheia contracte de vanzare cumparare pe baza acestora.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse,instanta urmeaza sa respinga actiunea ca neintemeiata.

Etichete: