Top

Pretenţii

Dosar nr. 1199/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.1009

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 27.10.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”pretenţii” formulată de reclamanta S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A în contradictoriu cu pârâtul COROBANĂ TOADER.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit reclamanta S.C. E. ON MOLDOVA FURNIZARE S.A. şi pârâtul COROBANĂ TOADER.

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa invocă din oficiu excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată, motivat de faptul că procedura de conciliere directă s-a înapoiat cu menţiunea “lipsă domiciliu”.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare pe excepţia invocată.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare:

I N S T A N Ţ A ,

-deliberând-

Asupra cauzei comerciale dedusa judecatii constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 1199/829/2010 reclamanta SC EON MOLDOVA FURNIZARE SA a solicitat instantei obligarea paratului COROBANA TOADER la plata sumei de 119,56 lei reprezentand contravaloare energie electrica precum si cheltuieli de judecata in valoare de 14,50 lei.

Cererea a fost legal timbrata cu suma de 13 lei si timbru judiciar in valoare de 1,5 lei.

In motivarea cererii reclamanta arata ca a incheiat cu paratul un contract de furnizare energie electrica pentru care a emis facturi fiscale in cuantum de 119,56 ron , facturi pe care paratul nu le-a achitat.

Legal citat paratul nu s-a prezentat in instanta.

In cauza a fosat administrate proba cu acte .

Astfel au fost atasate la dosar contractul de furnizare energie electrica(filele 6-7),facturile fiscale neachitate (filele 8-14) si dovada concilierii(filele 15-17)

Instanta a invocat din oficiu in baza art 720 indice 1 alin 2 Cod Procedura Civila, exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta motivat de faptul ca pe dovada convocarii la conciliere ,confirmarea de primire aflata la fila 16 din dosar figureaza mentiunea “lipsa domiciliu ” de la adresa indicata.

In aceste conditii instanta apreciaza ca procedura convocarii la conciliere cu debitorul este viciata intrucat aceasta nu a semnat pe convocarea de primire a concilierii, neavand cunostinta de aceasta procedura .

Pentru aceste motive instanta urmeaza a admite exceptia si a respinge actiunea ca prematur introdusa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată.

Respinge cererea formulată de reclamanta S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A , cu sediul în Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.22, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul COROBANĂ TOADER, domiciliat în comuna Tătărăşti, sat Drăgăneşti, judeţul Bacău ca prematur introdusă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.10.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA

Red.SDM./tehoredact.B.D.

Ex.4

18.11.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 27.10.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 14.12.2010.

Etichete: