Top

Drept comercial. Procedura concilierii directe. Nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la convocare. – Art. 7201 alin. 2 Cod procedură civilă

Potrivit art. 7201 alin. 2 Cod procedura civila reclamantul va convoca partea adversa prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnatura de primire.

Prima instanta a considerat în mod gresit ca nu au fost respectate dispozitiile legale mai sus mentionate, fata de faptul ca, în speta, confirmarea de primire a convocarii la conciliere adresata celor trei societati comerciale pârâte a fost semnata de aceeasi persoana.

Prin sentinta civila mai sus mentionata a fost respinsa ca inadmisibila actiunea formulata de reclamantul P.M.F. împotriva pârâtelor S.C. M.V.O. M. S.R.L., S.C. M. S.R.L. si S.C. R. S.R.L., pentru neîndeplinirea procedurii prealabile a concilierii.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a avut în vedere faptul ca au fost încalcate prevederile art. 7201 alin. 2 Cod procedura civila ce stipuleaza ca reclamantul va convoca partea adversa prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnatura de primire.

În speta, cele trei societati pârâte, ce îsi aveau sediul la aceeasi adresa, desi au primit convocari la conciliere distincte, nu au semnat confirmarile de primire, pe niciuna dintre dovezi nefiind aplicata stampila. Astfel, desi din contractele depuse la dosar a reiesit ca cele trei societati aveau asociati unici, persoane diferite si nu s-a facut nicio dovada ca ar avea un administrator comun, toate cele trei confirmari de primire au fost semnate ilizibil de aceeasi persoana fizica.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, solicitând desfiintarea sentintei civile, motivat de faptul ca a îndeplinit în mod legal procedura de conciliere cu pârâtele.

Analizând probele administrate în cauza, Tribunalul Calarasi a apreciat ca recursul este fondat, motivat de faptul ca din compararea semnaturilor aflate pe contractele de vânzare-cumparare încheiate între parti, a reiesit ca receptionarea convocarilor la conciliere a fost facuta de administratorul uneia dintre societatile pârâte, ori, câta vreme acestea au sediul comun, se prezuma ca au primit toate corespondenta, fiind astfel îndeplinita cerinta prevazuta de lege.

Fata de aceste considerente, în baza art. 312 alin. 5 Cod procedura civila a fost admis recursul, a fost desfiintata în totalitate sentinta civila si trimisa cauza spre rejudecare în fond.

Etichete: