Top

Comercial – autorizare introducere actiune in atragere raspundere

Dosar nr. 93/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 132

Sedinta publica de la 30 Ianuarie 2009

Prin cererea formulata de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de creditor al debitoarei …., în conformitate cu prevederile art.138 alin.(3) din Legea 85/2006 a solicitat judecatorului-sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta de art. 138 alin. (1), împotriva fostului administrator al debitoarei, ….

Având în vedere dispozitiile art.138 (3) din Legea 85/2006 unde se prevede ca: comitetul creditorilor poate cere judecatorului sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin. (1), urmeaza a admite cererea si va autoriza creditorul AVAS Bucuresti sa introduca actiune potrivit art.138 din Legea 85/2006 pentru atragerea raspunderii organelor de conducere ale debitoarei ….

Etichete: