Top

Plangere contraventionala tardivitate plg. contrav.

Dosar nr. 3309/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 40

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Referitor la recursul declarat de petentul (…)împotriva sentinţei civile nr. 2233 din 17.09.2008, a Judecătoriei Tulcea, tribunalul reţine următoarele:

Prin plângerea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrară cu nr. 3309/327/2008, petentul (…)a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria A nr. 0065463 din 26 mai 2008 întocmit de D.G.F.P. Tulcea.

În motivarea plângeri, petentul a arătat că începând cu 25 mai 2008 s-a abrogat H.G. nr. 1766 /2004 prin O.U.G. nr. 442 din 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, astfel încât nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei.

Prin sentinţa civilă nr. 2233 din 17.09.2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea, ca fiind tardiv introdusă.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că procesul verbal contestat a fost semnat de către petent la data săvârşirii contravenţiei, respectiv 26 mai 2008, când i s-a şi comunicat un exemplar însă, cu toate acestea, plângerea a fost formulată cu depăşirea termenului de 15 zile.

A mai reţinut prima instanţă că, contestaţia a fost depusă la data de 25 iunie 2008, cererea fiind astfel tardivă.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs petentul (…), care a criticat-o pentru nelegalitate.

În motivele de recurs depuse la 10 decembrie 2008, recurentul face aprecieri asupra fondului cauzei , în sensul că, fiind o persoană fizică autorizată ce desfăşoară o activitate independentă de taximetrie, nu era obligat să ţină registrul unic de control.

Analizând recursul, tribunalul constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :

Astfel, prima instanţă a admis în mod legal excepţia tardivităţii introducerii plângerii, întrucât termenul legal în care putea fi atacat procesul verbal de contravenţie era de 15 zile, termen pe care petentul (…)nu l-a respectat.

Astfel, procesul-verbal seria A nr. 0065463 a fost înmânat petentului la data de 26 mai 2008, însă acesta a formulat plângerea contravenţională abia la data de 25 iunie 2008, cu încălcarea termenului de decădere instituit de O.G. nr. 2 /2001.

Având în vedere aceste aspecte, în mod corect a fost respinsă plângerea la fond ca fiind tardiv introdusă, astfel încât recursul declarat în cauză este nefondat, urmând să fie respins ca atare.

În consecinţă, va fi menţinută sentinţa civilă nr. 2233 din 17 septembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea, ca legală.

Etichete: