Top

Plângere contravenţională

Judecatoria Bacau

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3829/05.05.2008

-plangere contraventionala-

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

La data de 4.12.2007 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău plângerea formulată de petentul M V împotriva proceselor verbale întocmite de IPJ .

În motivarea plângerii petentul a arătat că nu se face vinovat de cele menţionate în cuprinsul celor două procese verbale pe care nu le-a semnat şi de care nu a avut cunoştinţă.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulate şi menţinerea procesului verbal ca legal şi temeinic întocmit.

La termenul de judecată din data de 5.05.2008 instanţa a invocat din oficiu excepţia tardivităţii formulării plângerii.

Asupra excepţiei tardivităţii formulării plângerii, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor seria AZ nr 0290960/13.07.2007 a fost sancţionat petentul cu amendă contravenţinală de 500 RON în baza art 2 pct 1 din Legea nr. 61/1991.

De asemenea, prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor seria AZ nr 0290951/30.06.2007 a fost sancţionat acelaşi petent cu amendă contravenţinală de 500 RON în baza art 2 pct 33 din Legea nr. 61/1991.

Potrivit art 31 alin 1 din OG 2/2001, împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

În cauză, petentului i-a fost comunicat procesul verbal seria AZ nr 0290951/30.06.2007 la data de 4.07.2007 astfel cum reiese din confirmarea de primire depusă la dosar(fila 49).

De asemenea, instanţa ia act că petentul a achitat suma de 150 RON reprezentând contravaloare amenzi, cu chitanţa nr 4802/27.08.2008- suma de 50 RON iar cu chitanţa nr 4851 din data de 27.09.2007 suma de 100 RON, astfel cum reiese din adresa întocmită de Primăria com. S. (fila 47).

Având în vedere că plângerea formulată împotriva celor doua procese verbale a fost înregistrată la organele de poliţie la data de 29.10.2007, instanţa consată că termenul de 15 zile pentru formularea plângerii a fost depăşit, motiv pentru care urmează să admită excepţia tardivităţii formulării plângerii contravenţionale şi să respingă plângerea formulată de petent ca tardivă.

Etichete: