Top

Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 794/88/2007

Sentinţa civilă Nr. 42

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 28.11.2008 şi înregistrata sub nr. 794/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr. 80/2007, lichidatorul judiciar … SPRL Constanţa desemnat pentru debitoarea SC … SRL Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolvenţă în conformitate cu art.131 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa civilă nr. 942 din 19 iunie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată faţă de debitoarea SC … SRL, fiind desemnat lichidator judiciar … SPRL Constanţa.

S-a mai arătat că lichidatorul judiciar a exercitat atribuţiile prevăzute de lege şi stabilite de judecătorul sindic, de la data deschiderii procedurii şi până la data întocmirii raportului de închidere a procedurii insolvenţei.

Lichidatorul a precizat că nu a fost posibilă întocmirea raportului cu privire la cauzele ce au generat starea de încetare de plăţi deoarece nu a putut intra în posesia documetelor contabile ale societăţii debitoare.

A menţionat că debitoarea nu deţine bunuri mobile sau imobile cu care să se poată acoperi cheltuielile administrative şi pasivul societăţii.

S-a mai arătat că, creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, D.G.F.P Tulcea şi Consiliul Local Tulcea, sunt creditori bugetari care nu pot avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii de lichidare.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar … SPRL Constanţa a depus un raport de închidere, notificări către debitoare şi către creditorii bugetari, un tabel definitiv al creanţelor.

Din analiza înscrisurilor întocmite şi depuse la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar, rezultă că societatea debitoare a fost dizolvată prin Încheierea nr. 1225/05.05.2005 a judecătorului delegat de la Oficiul Registrului Comerţului Tulcea, în baza art. 30 alin.1 din Legea nr. 359/2004, iar lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile specifice, notificând creditorii bugetari.

Potrivit dispoziţiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 cum în cauză se constată că nu există bunuri în averea debitorului sau acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu s-a oferit să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic apreciază că nu se mai impune continuarea procedurii de insolvenţă, urmând a admite cererea şi a dispune închiderea procedurii falimentului cu privire la debitoarea SC … SRL Tulcea.

Va dispune radierea societăţii din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Tulcea.

Etichete: