Top

Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 343/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 382

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 06.03.2009 şi înregistrata sub nr.343/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr.23/2008, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Ilie Ion- desprins din „…” Tulcea, desemnat pentru debitoarea S.C.”…” SRL TULCEA, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolvenţă în conformitate cu art.133 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii s-a arătat că faţă de debitorul SC „…” SRL „…” jud. Tulcea, s-a deschis procedura de insolvenţă în formă simplificată la cererea debitorului reprezentat prin lichidator judiciar desemnat prin Legea nr.85/2006. Urmare efectuării de către lichidator a lucrărilor stabilite prin sentinţa civilă nr. 744/COM/01.04.2008 şi prevederilor Legii nr.85/2006, s-a constatat că administratorul societăţii nu mai desfăşoară activitate din anul 2000, fiind plecat din ţară şi societatea abandonată. Nu s-au constatat bunuri ale societăţii care să satisfacă acoperirea creanţelor bugetare de 698 lei, însă administratorul societăţii a depus suma aferentă pasivelor societăţii şi cheltuielile de procedură împreună cu onorariul de lichidator, astfel că procedura se poate închide.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă

Ilie Ion a depus un raport, care a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi un plan de distribuire sume căre creditori.

De asemenea s-a depus şi un raport final care a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă şi notificat creditorilor.

Cum în cauză s-au achitat toate creanţele, planul de distribuire nefiind contestat, judecătorul sindic apreciază că nu se mai impune continuarea procedurii de insolvenţă, urmând a admite cererea şi a dispune în temeiul art. 133 din Legea nr.85/2006 închiderea procedurii falimentului cu privire la debitoarea SC „”…”” SRL „…”, jud. Tulcea.

Va dispune radierea societăţii din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Etichete: