Top

Contestaţie deciziei stabilire grad de handicap

Dosar nr. 2524/88/2008

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 159

Şedinţa publică din data de 4 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2524/88/2008, M D.I a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.270692/610/PH din 30.06.2008 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, solicitând anularea acestei decizii.

În motivare, contestatoarea a arătat că pe baza certificatului nr.1715 din 8.06.2007 emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Tulcea, a fost încadrată în gradul de handicap accentuat.

A menţionat contestatoarea că prin decizia contestată, începând cu luna iu7lie 2008 i-au încetat drepturile privind indemnizaţia lunară pentru persoană adultă cu handicap accentuat în sumă de 154 lei şi de asemenea dreptul referitor la bugetul complementar pentru o persoană adultă cu handicap accentuat în sumă de 63 lei.

În dovedire, contestatoarea a depus la dosarul cauzei în copie decizia nr.270692/610/PH/30.06.2008 şi plicul poştal.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei: întâmpinare, adeverinţa medicală a contestatoarei şi în copie: certificatul de încadrare în grad de handicap nr.1715/2007, pro9gramul individual de recuperare, readaptare şi integrare profesională: biletul de ieşire din spital, scrisoare medicală, adresa nr.40663/2001, decizia de încadrare în grad de handicap nr.9344/2008, reţetă medicală, fişă medicală, documentar de evaluare medicală a persoanelor cu handicap, referat social, certificatul de încadrare în grad de handicap nr.2905/2008, extras din registrul de corespondenţă.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată şi menţinerea deciziei ca temeinică şi legală.

Examinând contestaţia în raport de pr9obele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Prin decizia nr.270692/610/PH/30.06.2008, contestatoarei i-a încetat dreptul de a mai beneficia de indemnizaţia lunară pentru persoană adultă cu handicap accentuat şi dreptul referitor la bugetul complementar pentru o persoană adultă cu handicap accentuat.

Potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap, înregistrat sub nr.1715/8.06.2007, contestatoarea a fost încadrată în gradul de handicap accentuat de către comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi.

Termenul de valabilitate al acestui certificat a fost de 12 luni, având ca dată de revizuire luna iunie 2008.

În 4.06.2008, comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, prin certificatul de încadrare în grad de handicap, înregistrat sub nr.2905 din 4.06.2008, i-a respins cererea contestatoarei întrucât nu se încadra în Ordinul nr.762/1992/2007.

Din probele depuse la dosarul cauzei, rezultă că M I s-a născut la data de 1.04.1956 şi prezintă diagnosticul „epilepsie” din anul 1980, ca urmare a unui accident rutier.

Ori, având în vedere că epilepsia, ca disfuncţie a activităţii corticale, nu mai poate fi luată în considerare pentru stabilirea unui grad de handicap decât dacă a avut un debut precoce (copilărie-adolescenţă) indiferent de etiologie, conform capitolului 7 Secţiunea VI din Ordinul nr.762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale, pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, modificat prin Ordinul nr.124/205/2008, instanţa urmează a respinge contestaţia ca nefondată.

Etichete: