Top

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 120/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 197

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 120/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament pentru minorul TI , de la asistent maternal profesionist Beudean Rodica cu plasament la Centrul de plasament „Cristian” Tulcea.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută. Copilul a prezentat probleme medicale imediat după naştere, fiind internat la secţia de recuperare pediatrică. În această perioadă, părinţii şi-au vizitat copilul dar nu au dorit să-l ia acasă deoarece nu puteau să-i acorde îngrijirea necesară. După ce a fost plasat la Leagănul de copii Babadag, în anul 1997, mama a solicitat reintegrarea în familie iar cererea i-a fost refuzată, datorită condiţiilor improprii de la domiciliu. Fiind diagnosticat cu retard psiho-motor moderat, minorul a fost plasat la Casa de copii preşcolari cu deficienţe, iar, ulterior, prin Hotărârea CPC nr. 466/10.07.2001 a fost plasat asistentului maternal profesionist BR. Fiind încadrat în grad de handicap accentuat, cu diagnosticul „întârziere mentală moderată, cu tulburări de limbaj şi tulburări de reactivitate”, asistentului maternal îi vine din ce în ce mai greu să se ocupe de minor, care, deşi este elev în clasa a VI-a, în clasă specială, îşi ştie numele dar nu ştie să şi-l scrie, nu şi-a însuşit scrisul, cititul şi deprinderile privind igiena personală, numără până la 5 şi necesită un ajutor permanent. Minorul urmează tratament de specialitate , are nevoie permanentă de tratament medicamentos. Părinţii minorului au o locuinţă sărăcăcioasă, cu pământ pe jos, în camere lipseşte minimul necesar unui trai decent, nu deţin bunuri mobile au imobile (locuinţa aparţine bunicilor minorului) şi se întreţin din ajutorul social, în cuantum de 207 lei/lună. Părinţii sunt total dezinteresaţi de copil, nu l-au vizitat şi nu menţin legătura cu el. În Centrul de Plasament „Cristian” poate beneficia de îngrijire, supraveghere, recuperare şi tratament de specialitate permanent, adecvat handicapului.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în xerocopie următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului; fişa de evaluare psihologică, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea; plan individual de protecţie; adeverinţe medicale, ancheta socială a Primăriei Niculiţel, Certificat de încadrare în grad de handicap, copie C.I. mamă şi tată, copie Certificat de naştere minor, raport după vizită, declaraţii, raport după discuţii.

Examinând cererea, instanţa reţine că minorul este încadrat în grad de handicap accentuat, cu diagnosticul „întârziere mentală moderată, cu tulburări de limbaj şi tulburări de reactivitate”, motiv pentru care asistentului maternal îi vine din ce în ce mai greu să se ocupe de minor. Întrucât minorul necesită un ajutor permanent, iar în Centrul de Plasament „Cristian” poate beneficia de îngrijire, supraveghere, recuperare şi tratament de specialitate permanent, adecvat handicapului, instanţa urmează a dispune modificarea măsurii de plasament pentru minorul TI , de la asistent maternal profesionist BR cu plasament la Centrul de plasament „Cristian” Tulcea.

Conform art. 68 şi art. 69 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, care are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii şi care întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.

În situaţia în care se constată, pe baza acestui raport, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Etichete: