Top

Recurs.Plangere contraventionala

Dosar nr. 4512/327/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 109

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 19 septembrie 2008, sub nr. 4512/327/2008, petenta S.C. ……… S.R.L. a contestat procesul verbal de contravenţie seria AA nr. 03133 din data de 26 august 2008 întocmit de intimata PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA – Direcţia Poliţie Comunitară, solicitând anularea acestuia.

Prin Sentinţa civilă nr. 2937 din 10 noiembrie 2008, Judecătoria Tulcea a admis plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ……… S.R.L. Bucureşti, în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA – Direcţia Poliţie Comunitară, care a întocmit procesul verbal seria AA NR. 03133 din 26.08.2008, şi a dispus anularea acestuia.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

In urma controlului de monitorizare video efectuat la data de 26 august 2008 de către agentul comunitar, a fost surprinsă prin intermediul camerei nr. 11 PELICAN, staţionarea neregulamentară în parcarea din faţa barului ……, cu lampa verde aprinsă, în aşteptare de clienţi, a taxiului cu număr de înmatriculare …….., parcare ce nu a făcut parte din lista nominală a amplasamentelor special amenajate de aşteptare pentru taxiuri.

Instanţa a mai reţinut că taximetristul are obligaţia de a staţiona în locurile special amenajate de către autoritatea locală, astfel că subiect al contravenţiei prev. de art. 20 alin. 2 lit. e din H.C.L. nr. 56 este persoană fizică care conduce taxiul, iar nu operatorul de transport, cum s-a reţinut în procesul verbal de contravenţie.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primăria Municipiului Tulcea, care a criticat-o ca netemeinică, nelegală, susţinând că procesul verbal de contravenţie a fost legal întocmit.

Examinând cauza în raport de apărările şi susţinerile de la judecata în fond, în recurs, nefiind formulate şi nici susţinute motive de critică, tribunalul constată recursul nefondat.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. 2 lit. e) din H.C.L. nr. 56, se sancţionează că amendă de la 500 – 1000 lei sau cu suspendare de la 1 – 3 luni pentru staţionarea taxiului în afara locurilor de aşteptare şi peste limita locurilor aprobate şi libere.

De asemenea, potrivit anexei 1 la caietul de sarcini pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri în regim de taxi, se prevăd obligaţiile taximetristului respectiv şi aceea de a staţiona în locuri special amenajate de către autoritatea locală şi să oprească numai în locuri permise de lege.

In raport de aceste dispoziţii legale aplicabile şi de conţinutul contravenţiei prev. de art. 20 alin. 2 lit. e din H.C.L. nr. 56, rezultă, într-adevăr, că subiectul activ al contravenţiei este doar taximetristul şi nu societatea de transport.

Cum în procesul verbal de contravenţie s-a reţinut greşit că societatea are calitate de contravenient şi cum doar taximetristul poate fi subiect al contravenţiei, tribunalul constată că hotărârea primei instanţe este temeinică, legală şi în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin.1 Cod proc. civ., se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: