Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 687

Şedinţa publică de la 03 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei având ca obiect plângere contravenţională, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea în data de 07.11.2008, sub nr. unic. 5408/327/2008 petentul _ a contestat procesul – verbal de contravenţie seria AA nr. 03000 emis în data de 20.10.2008 de _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petentul învederează instanţei faptul că cele consemnate de agentul constatator nu corespund realităţii, în fapt el nu a adresat cuvinte jignitoare agenţilor din cadrul IJP Tulcea.

Petentul nu îşi întemeiază în drept cererea formulată.

În susţinerea pretenţiilor, depune ataşat plângerii înscrisuri, respectiv procesul-verbal seria AA nr. 03000 emis în data de 20.10.2008 de Primăria Tulcea- Direcţia Poliţie Comunitară – fila 3 dosar.

La data de 16.12.2008 intimata a formulat întâmpinare, învederând instanţei faptul că în data de 20.10.2008, ora 11,30 petentul a solicitat la Serviciul de taxe şi impozite să plătească preferenţial o amendă de circulaţie, neţinând cont de 15,20 de cetăţeni aflaţi în aşteptare, după care a adresat expresii jignitoare poliţistului comunitar şi instituţiei pe care o reprezintă.

Instanţa constată că plângerea contravenţională este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martori pentru petent, audiind martorul Chiosea Ana Maria şi Sevastian Ştefana, a căror declaraţii au fost consemnată la fila 21, respectiv 31 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria AA nr. 03000 emis în data de 20.10.2008 (fila 3 dosar), petentul _ a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea faptei prevăzută de disp. art. 2 pct.13 din Lg 61/1991 republicată, constând în aceea că a proferat injurii şi cuvinte jignitoare la adresa agenşilor din cadrul IJP tulcea şi sancţionată de disp. art.3 alin.1 lit.B din Lg. 61/1991 republicată.

Analizând legalitatea procesului-verbal în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001 instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că cele consemnate în procesul-verbal au fost constatate „ex propriis sensibus” de agentul constatator, actul de sancţionare având valoare probatorie până la proba contrară.

În cauză s-a administrat proba testimonială cu doi martori, din declaraţia martorului Chiosea Ana Maria rezultând că petentul nu a adresat agenţilor de pază cu cuvinte injurioase.

Din declaraţia martorei Sevastian Ştefana, casieră la Serviciul de taxe şi impozite, rezultă că petentul a manifestat o atitudine mai nervoasă, proferând înjurături la adresa instituţiei.

Astfel că intanţa reţine că procesul-verbal se coroborează cu declaraţia martorei Sevastian Ştefana, făcând credinţă pe situaţia de fapt, respectiv că petentul a proferat injurii de natură să lezeze demnitatea şi onoarea instituţiei publice, urmând să înlăture declaraţia martorei Chiosea Ana Maria ca necorespunzătoare adevărului.

Sub aspectul individualizării sancţiunii, instanţa reţine că sancţiune aplicată este într-un cuantum superior minimului special prevăzut de textul de lege, regim sancţionator care s-ar justifica în cazul în care în concret fapta reţinută ar fi de gravitate sporită.

În cauză, fapta săvârşită prezintă un grad redus de pericol social, fapt pentru care instanţa apreciază că sancţiunea amenzii de 500 lei este disproporţionată în raport cu gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, motiv pentru care urmează să reindividualizeze sancţiunea şi să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 34 alin.1 OG 2/2001, instanţa urmează a constata ca netemeinic procesul-verbal de contravenţie seria AA nr. 03000 emis în data de 20.10.2008 (fila 3 dosar), urmând să admite în parte plângerea contravenţională şi să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiune avertismentului.

Etichete: