Top

Contopirea pedepselor

DOSAR NR.2927/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINŢA PENALĂ NR.95

Şedinţa publică din 24 martie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată cu nr. 5368/327/2008 la 6.11.2008 condamnatul …….., deţinut în Penitenciarul Tulcea, a solicitat contopirea pedepselor de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 777 din 11.12.2001 a Tribunalului Bucureşti, secţia I penală, 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 957 din 26.04.2005 a Judecătoriei sector 6 Bucureşti şi 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 351 din 16.11.2006 a Tribunalului Giurgiu.

În motivarea cererii, petentul a arătat că celei trei hotărâri de condamnare au rămas definitive, iar infracţiunile sunt concurente.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 33 lit. a, 34 şi 36 Cod penal.

S-au depus la dosar mandatele de executare a pedepsei închisorii aferente celor trei condamnări.

Prin sentinţa penală nr. 1305 din 26.11.2008 Judecătoria Tulcea a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

Dosarul a fost înregistrat la această din urmă instanţă cu nr. 2927 /88/2008 la data de 10.12.2008.

Instanţa a solicitat copia fişei de cazier judiciar a petentului, sentinţa penală nr. 351/2006 a Tribunalului Giurgiu, precum şi sentinţa penală nr. 3104 din 2005 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti.

– Analizând cererea, tribunalul constată că prin sentinţa penală nr. 957 din 26.04.2005 a Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti, petentul …….. a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 26 raportat la art.208 al. 1- 209 al. 1 lit. a , e şi g Cod penal cu aplic art. 37 lit. b Cod penal ( faptă comisă la 26 ianuarie 2005).

Hotărârea a rămas definitivă prin decizia penală nr. 715 din 22.06.2005 a Tribunalului Bucureşti care a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat.

– Prin sentinţa penală nr. 777 din 11.12.2009 a Tribunalului Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2079 din 25.03.2005 a I.C.C.J., petentul …….. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare pentru comiterea la 1.08.1999 a infracţiunilor prevăzute de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, e, g Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal (8 ani) şi art. 240 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal (2 ani închisoare).

Totodată, a fost dedusă prevenţia de la 2 august 1999 la 1 martie 2000.

Prin sentinţa penală nr. 351 din 16.11.2006 a Tribunalului Giurgiu, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 3069 din 30.09.2008 a I.C.C.J., …….. a fost condamnat la pedeapsa de 7 ani pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 211 al 2 lit. a, b , e Cod penal cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art. 37 lit. b Cod penal privind săvârşirea unei tâlhării la 27.03.2000 asupra unui cetăţean slovac.

Instanţa dedus durata reţinerii şi arestării preventive de la 28 martie 2000 la 10.10.2000.

Analizând cele trei sentinţe de condamnare, tribunalul constată că sunt întrunite cerinţele concursului de infracţiuni în sensul că două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană înainte de fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele.

Tribunalul mai reţine că prin sentinţa penală nr. 3104 din 5.10.2005 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1997 din 15.12.2005 a Curtii de Apel Bucureşti s-a admis cererea formulată de petentul …….., fiind contopită pedeapsa de 8 ani aplicată prin sentinţa penală nr. 777/2001 a Tribunalului Bucureşti cu pedeapsa de 4 ani şi 6 luni a Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare.

Totodată s-au dedus perioadele de arest şi de executare a pedepsei de la 2 august 1999 la 1 martie 2000 şi de la 26 ianuarie 2005 la zi.ortărârea a rămas definitivpă opribn sdec poebnal

Având în vedere cele expuse, urmează să fie admisă cererea formulată de petentul ………

În consecinţă, va fi descontopită pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 3104 din 5 octombrie 2005 a Judecătoriei Sector xIV Bucureşti , rămasă definitivă la 15 decembrie 2005 în pedepsele componente astfel:

– 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 957 /2005 a Judecătoriei Sector 6 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 715 / 22 .06. 2005 a Tribunalului Bucureşti ( faptă din 26 ianuarie 2005)

– 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 777 / 2001 a Tribunalului Bucureşti –Secţia I-a Penală definitivă prin decizia penală nr. 2079 / 25.03 2005 a I.C.C.J. – secţia penală ( fapte din 1.08. 1999 )

Totodată se va descontopi pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplicată prin sent. penală nr. 777 / 2001 a Tribunalului Bucureşti în pedepsele componente de 8 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 lit. a,e,g Cod Penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod Penal şi respectiv 2 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 240 Cod Penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod Penal

Tribunalul constată că faptele pentru care au intervenit condamnările enumerate mai sus sunt concurente cu infracţiunea de tâlhărie comisă la 27 martie 2000 pentru care a survenit condamnarea de 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.351 din 16.11 2006 a Tribunalului Giurgiu rămasă definitivă prin decizia penală nr. 3069 din 23 septembrie 2008 a I.C.C.J.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal şi art. 36 Cod Penal vor fi contopite pedepsele de 4 ani şi 6 luni , 8 ani închisoare şi 7 ani închisoare în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an urmând ca petentul să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare.

Tribunalul apreciază că se impune sporirea pedepsei rezultante cu un an închisoare având în vedre multitudinea condamnărilor, toate comise în stare de recidivă post executorie pentru fapte grave contra patrimoniului ( tâlhării, furturi comise prin uzurparea de calităţi oficiale etc.)

Se va deduce durata arestării preventive şi perioada executată de la 2 august 1999 la 1 martie 2000 de la 28 martie 2000 la 10 octombrie 2000 şi de la 26 ianuarie 2005 până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Se va dispune anularea mandatelor de executare a pedepsei nr. 7052/ 2005/ 22.12. 2005 emis de Judecătoria Sector 4 Bucureşti şi mandatul 384 / 2008 al Tribunalului Giurgiu şi dispune emiterea unui nou mandat în acord cu prezenta hotărâre.

În baza art. 192 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia cuplata onorariului apărător oficiu.

Etichete: