Top

Evacuare

SENTINTA CIVILA NR.3012
Sedinta publica din 12 noiembrie 2008

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. In prezenta cauza, reclamantele ………….. au formulat o cerere de evacuare a paratului ……………… din imobilul situat in …………… In cuprinsul cererii, reclamantele au aratat ca sunt proprietarele de drept ale imobilului in care locuieste paratul. Neavand unde locui, i-au permis acestuia sa il foloseasca cu destinatia de locuinta in mod gratuit, cu obligatia corelativa de a achita cheltuielile lunare ocazionate de intretinerea si utilizarea spatiului (apa, curent electric, impozit pe imobil). Deoarece eu existat debite la energia electrica, reclamanta …………… a incercat sa citeasca indexul pentru a putea plati, dar nu i s-a permis acest lucru de catre parat. Avand in vedere aceste aspecte, au cerut paratului sa paraseasca imobilul in cauza, insa acesta a refuzat in mod categoric. Pe langa evacuarea paratului din imobil, reclamantele au solicitat si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de intretinere restante, a caror cuantum l-au precizat ca fiind de 1477,19 lei (fila 46 dosar)
2. Legal citat, paratul a depus intampinare si cerere reconventionala (fila 34 dosar) prin care a solicitat respingerea actiunii in evacuare ca inadmisibila si constatarea unui drept de retentie in favoarea sa pana la achitarea de catre reclamante a contravalorii îmbunatatirilor aduse imobilului, in suma estimata la 16.000 lei.
3. In vederea solutionarii cauzei, instanta a procedat la luarea interogatoriului paratului …………. (filele 49 – 50 dosar) si a reclamantei …………. (filele 57 – 58 dosar). De asemenea, a fost audiat martorii ………….. (fila 55 dosar), …………. (fila 56 dosar), ……………. (fila 60 dosar) si …………… (fila 61 dosar).
4. Totodata, instanta a admis cererea paratului de efectuare a unei expertize tehnice specialitatea constructii civile. In urma efectuarii acesteia, a rezultat ca îmbunatatirile efectuate de catre parat la imobilul din str. …………….. au o valoare totala de 17.415,478 lei (filele 95 – 104 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOARELE:
5. Prin contractul de vanzare autentificat sub numarul ……………, defunctul ……………. a instrainat reclamantei …………….. nuda proprietate si reclamantei …………………… uzufructul viager a cotei sale de ľ din imobilul situat in intravilanul municipiului ………………, imobil format din suprafata de 324, 86 m˛ de teren si casa de locuit compusa din trei camere, hol, baie, balcon si o anexa separata.
6. Dupa decesul lui …………….. (in 2004), reclamantele au intrat in stapanirea de fapt a imobilului. Acestea au permis paratului sa locuiasca in continuare in acesta, in mod gratuit, cu obligatia de a plati cheltuielile curente (apa si energie electrica). Datorita neintelegerilor ce au intervenit intre parti, acestea au solicitat paratului sa paraseasca imobilul in cauza, lucru pe care acesta din urma l-a refuzat.
7. Fata de materialul probator administrat in cursul cercetarii judecatoresti, instanta apreciaza ca actiunea reclamantelor prin care acestea solicita evacuarea paratului din imobil este fondata. In temeiul prerogativelor ce le sunt conferite de catre art. 480 Cod Civil in calitate de titulare ale dreptului de nuda proprietate si, respectiv uzufruct viager, acestea sunt indreptatite sa se bucure de bun „in mod exclusiv si absolut” si implicit, sa solicite oricarui tert sa paraseasca imobilul ce il ocupa fara drept. In ceea ce priveste obligarea la plata cheltuielilor curente (apa si impozit), se observa insa ca prin interogatoriul din data de 14.02.2008, reclamantele nu au facut dovada intelegerii intervenite intre ele si parata decat in ceea ce priveste apa curenta, nu si in privinta impozitului pe bunuri imobile, sarcina ce apartine de regula proprietarului, si nu celui ce detine bunul cu titlu sau fara titlu. Prin urmare, fata de acest capat de cerere, instanta il va admite in parte si il va obliga pe parat la plata sumelor ce reprezinta restante apa curenta, conform desfasuratorului aflat la fila 47 dosar.
8. In privinta cererii reconventionale formulate de catre paratul ……………………. prin care acest solicita constatarea unui drept de retentie in favoarea sa pana la achitarea de catre reclamante a contravalorii imbunatatirilor aduse imobilului, instanta apreciaza ca aceasta este nefondata. Dreptul de retentie al titularului unei creante este prevazut limitativ de lege intr-un numar redus de cazuri : in materia accesiunii mobilelor (art. 508 – 509 Cod Civil), in materia raportului donatiilor ce privesc bunurile imobiliare (art. 771 Cod Civil), in materia comodatului (art. 1570 Cod Civil), a depozitului (art. 1619 Cod Civil), a arendei si a locatiunii (art. 1444 Cod Civil) sau in materia predarii bunului vandut (art. 1323 Cod Civil). In lipsa unor dispozitii legale care sa consacre dreptul celui care, cu buna-credinta sau rea-credinta, a facut imbunatatiri la imobilul altei persoane, instanta nu poate decat sa respinga cererea reconventionala formulata de catre paratul ca nefondata. Desi este indubitabil ca acesta a efectuat imbunatatiri la imobilul din str. ……………, imbunatatiri ce rezulta din expertiza efectuata in cauza si din inscrisurile depuse la dosar (filele 67 – 74 dosar), totusi se apreciaza ca aceste imbunatatiri nu pot fi valorificate decat printr-o actiune in pretentii si nu prin solicitarea de a se constata un drept de retentie asupra imobilului. Prin urmare, cererea reconventionala urmeaza a fi respinsa ca nefondata, iara paratul ……………… va fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre reclamante in prezenta cauza (onorariu avocat si taxa judiciara de timbru proportional cu pretentiile admise).

Etichete: