Top

Actiune in evacuare

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile de evacuare formulată de reclamantul As M.I , domiciliat în comuna , sat , judetul în contradictoriu cu parata G A domiciliată în comuna , sat , judetul .

Dezbaterile cauzei au avut loc la data de când s-au pus concluzii pe fond ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care face parte integrantă din prezenta.

In vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului şi pentru ca apărătorii părţilor să depună concluzii scrise , instanţa a amânat pronunţarea la data de , când în urma deliberării se pronunţă următoarea sentinţă civilă.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul A M.I , domiciliat în comuna , sat , judetul a chemat in judecata pe parata G A domiciliată în comuna , sat , judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul proprietatea sa cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii , reclamantul arata ca este proprietarul unui imobil casa de locuit situata in comuna sat jud. , iar parata a venit in imobil in in calitate de concubina a fiului sau,

Arata ca anterior in anul 2003 in imobil s-a mutat fiul sau A M care pana in anul 2007 ,a avut mai multe concubine.

Incepind cu primavara anului 2008 parata a inceput sa-l ameninte cu moartea sa-l insulte si chiar sa-l loveasca cu bolovani alteori cu furca de fier fiind nevoie de interventia organuluui de politie .

Astfel la Judecatoria este inregistrat un dosar penal avind ca obiect infractiunea de lovire.

Mai arata reclamantul ca parata nu-i permite sa mai iasa din locuinta si nici sa ia apa de la fintina.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile Legii 114/l996.

Reclamantul a depus la dosar copie de pe adeverinta eliberata de primaria comunei jud. planul de amplasament si schita imobilului filele 4-6 dosar.

La fila 11 dosar, reclamantul a depus cerere de completare a actiunii solicitind evacuarea si a paratilor A M fiul sau si D A si D N fii ai paratei dintr-o alta relatie.

Prin incheierea din data de l0.06.2009 ,instanta a dispus introducerea in proces in calitate de parati a numitilor A M , D A si D N .

Prin intimpinare si cerere reconventionala fila l8 dosar parata G A a solicitat ca instanta sa respinga actiunea reclamantului ridicind doua exceptii si anume lipsa calitatii procesuale active a reclamantul care nu a facut dovada dreptului de proprietate a imobilului si exceptia inadmisibilatii actiuni deoarece evacuarea sa din imobil in calitate de sotie a fiului reclamantului ar atrage dupa sine desfacerea casatoriei ori domiciliu comun al sotilor tine de esenta casatoriei.

A aratat ca pentru rezolvarea litigiului reclamantul are la indemina calea actunii in revendicare intemeiata pe dispozitiile art. 480 cod civil.

Pe cale de cerere reconventionala a aratat ca la imobil impreuna cu sotul Asanache Mariana a realizat investii si a solicitat ca in cazul in care actiunea se va admite relamantul sa fie obligat sa-i plateasca contravaloarea iumbunatatirilor in suma de l9.900 lei respectiv :consolidare si tencuit casa , acoperit cu tabla ondulata , usi si geamuri noi , construit grajd , construit cotet de porci , cotet de pasari , montat tavan intr-o camera , refacut tavan intr-o camera , dusmea intr-o camera , fundatie la casa spalieri de beton la vie si construit o bucatarie de vara

In sprijinul cererii reconventionale s-a depus copie de pe certificatul de casatorie

La fila 33 dosar , a depus intimpinare si cerere recocnventinala si paratul Asanache Marian care a ridicat aceleasi exceptii si a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea imbunatatirilor aratind ca suma totala a acestora este de 25.400 lei incluzind in despagubiri si contravaloarea operatiunii de placat casa pe interior si exterior cu scindura de stejar.

La dosar paratii au solicitat acordarea de ajutor public judiciar conform OUG 5l/2008 .

Prin incheierea de la fila 46 dosar dupa verificarea situatiilor invocate de paratii si efectuarea referatuluiu de ancheta sociala la domiciliu acestora s-a admis cererea paratii fiind scutiti de plata taxelor judiciare de timbru.

La termenul din data de l5.0l.20l0 paratii prin aparator au precizat ca numai insista in admiterea exceptiilor invocate.

Pentru solutionarea actiunii instanta a administrat probe cu inscrisuri , interogatoriu martori si expertiza privind imbunatatirile.

In cauza au fost audiati martorii D G si D M , B C si D S .

Expertiza tehnica a fost executata de expert Rotaru Mioara si depusa la fila 89 dosar.

La data solutionarii actiunii reclamantul a precizat ca are obiectiuni la expertiza in sensul ca valorile stabilite nu sunt cele reale ,expertul a supraevaluat lucrarile efectuate si a stabilit o suma prea mare si de asemenea a inclus in imbunatatiri si alte lucrari care nu au fost mentionate in cererile reconventionale .

Obiectiunile au fost respinse dupa verificarea fiecarei lucrari mentionate in lucrarea de expertiza si mentiunile din cererile reconventionale si dupa verificarea temeiului de drept al calculelor efectuate.

Tot la data solutionarii in fond a cauzei paratii prin aparator au revenit cu privire la exceptiile invocate anterior solicitind ca instanta sa respinga actiunea pentru lipsa calitatii procesuale active a reclamantului ia in cadrul solutionarii in fiind a cauzei sa se tina cont de exceptia inadmisibilitatii actiunii si sa o respinga ca atare.

A aratat ca referitor la temeiul de drept invocat in actiune nu exista nici o prevedere referitoare la evacuare in speta fiind vorba de rude apropiate.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .

Reclamantul este proprietarul imobilului casa de locuit si teren aferent situat in comuna Podgoria sat Plesesti jud. Buzau dovada fiind facuta cu inscrisurile depuse la filele 4-6 dosar.

In imobil reclamantul locuieste cu concubina sa B I fosta sotie.

In anul 2003 dupa ce paratul A M a fost disponibilizat de la locul de munca din municipiul B s-a mutat in imobilul proprietatea tatalui sau reclamantul locuind efectiv din anul 2007 ,intr-un corp separat tot proprietatea reclamantului impreuna cu concubina sa ulterior sotie G Au (As A )si cei doi copii ai acesteia dintr-o alta relatie D A si D N .

Intre parti au intervenit neintelegeri mai ales intre parata si reclamant cu concubina acestuia ,neintelegeri care in timp s-au amplificat ajungindu-se pana la scandalul ,amenintari , si chiar loviri cu obiecte contondente , imprejurari relatate de martori audiati (declaratiile de la filele 59-60 dosar in care martori D G si D M au fost de fata cind parata l-a lovit cu bolvani pe reclamant).

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului ,instanta retine ca este neintemeiata deoarece cu inscrisurile deouse la filele 4-6 dosar acesta a facut dovada ca este proprietarul imobilului din care solicita evacuarea paratilor .

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii actiunii asa cum s-a dispus la data concluziilor in fond instanta se pronunta impreuna cu fondul.

Cu privire la actiunea principala in evacuare , in legatura cu care paratii sustin ca litigiul se poate solutiona numai pe calea unei actiunii in revendicare se retine :

Pornind de la dispozitiile art. 480 cod civil , dreptul de proprietate este definit ca fiind acel drept real ce confera titularului atributele posesiei , folosintei si dispozitiei asupra unui bun , atribute pe care numai acesta le poate exercita in plenitudinea lor si in interesul sau propriu cu respectarea normelor juridice in vigoare.

Apararea intregului drept de proprietate se realizează pe calea acţiunii in revendicare prin care proprietarul obţine recunoaşterea dreptului sau si înapoierea bunului dar si abţinerea celui ce a încălcat acest drept in viitor , de la orice fapta ce a ar aduce atingere exerciţiului normal si deplin al dreptului de proprietate.

Insa ori de cate ori , sunt incalcate numai unele din atributele dreptului de proprietate , titularul dreptului are posibilitatea de a alege si de a recurge la mijloace juridice indirecte de apărare a dreptului de proprietate care tind spre aceeasi finalitate , aşa numitele acţiunii personale care se întemeiază pe drepturi de creanţa născute insa in strânsa legătura cu dreptul de proprietate.

Fie ca izvorăsc din contract , delicte civile , fapte juridice licite , aceste drepturi de creanta apar in patrimoniul proprietarului care urmare a incalcarii dreptului de proprietate astfel proprietarul poate sa recurgă la actiunile personale prin care sa solicite realizarea dreptului de creanta si pe cale indirecta însăşi restabilirea dreptului de proprietate.

Asa fiind atributul folosintei din continutul dreptului de proprietate asupra locuintei poate fi valorificat de titularul dreptului de proprietate pe calea actiunii in evacuare a persoanei care ocupa fara titlu bunul sau .

Cauza actiunii in evacuare o constituie ocuparea locuintei fara titlu de catre parati si vointei reclamantului de a face aceasta ocupare sa inceteze, stabilindu-se o stare corespunzatoare dreptului pretins respectiv predarea locuintei in materialitatea ei , iar cauza cererii de chemare in judecata o reprezinta creanta reclamantului creditor impotriva paratilor debitori fiind vorba de o obligatie de a face respectiv eliberarea locuintei.

Reclamantul in speta nu valorifica dreptul de proprietate exclusiv si absolut ca in cazul unei actiuni in revendicare, nu solicita sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra imobilului ci doar un drept de creanta avind caracter relativ in cadrul actiunii in evacuare urmarind sa constringa pe parati sa execute o obligatie de a face adica de a evacua si preda locuinta in materialitatea ei.

In concluzie instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantului invocata de parati si pe fond :

Instanta apreciaza intemeiata actiunea formulata de reclamant motiv pentru care in baza art. l075 cod civil cu art. 6l din Legea ll4/l996 o va admite urmind a dispune evacuarea paratilor din locuinta proprietatea reclamantului situata in comuna sat jud. .

Cu privire la cererile reconventionale instanta apreciaza ca sunt intemeiate in parte.

Cu probele administrate la dosar respectiv declaratiile martorilor audiati si inscrisurile depuse s-a dovedit ca paratii au efectuat imbunatatiri la imobilul proprietatea reclamantului ce au fost evidentiate si evaluate corespunzator prin raportul de expertiza depus la fila 89 dosar.

Obiectiunile formulate de reclamant fata de raportul de expertiza nu sunt intemeiate.

La executarea lucrarii la fata locului a fost prezent si reclamantul care nu a avut obiectiuni fata de constatarile expertului ,lucrarile fiind indicate la pagina 3 din expertiza fila 9l dosar si anume cele metionate in cererile reconventinale care au fost dovedite cu probele administrate si care sunt in valoare totala de l9.l40 lei.

Tinind cont de zona de amplasare a imobilului impactul in zona accesul foarte dificil si valoarea de piata prin aplicarea indicelui de individualizare expertul a stabilit in final ca valoare reala a imbunatatirilor suma de ll480 lei suma pe care instanta nu o considera exagerata.

Ca urmare instanta in baza art.998 din codul civil cererile reconventionale se admit in parte urmând ca instanţa sa dispuna obligarea reclamantului sa plateasca paratilor suma de ll480 lei reprezentând contravaloarea imbunatatirilor la imobil .

Urmeaza ca instanta sa stabileasca un drept de retentie in favoarea paratilor asupra imobilului pana la achitarea de catre reclamant a sumei de ll.480 lei.

In baza art.274 cod procedira civila in urma compensarii partiale a cheltuililor de judecata obliga pe reclamant la 800 lei catre parati reprezentind onorariu expertiza.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului ridicata de paratii A M si G A (A A ).

Admite actiunea civila in evacuare formulată de reclamantul A M.I , domiciliat în comuna , sat i, judetul în contradictoriu cu paratii G A ,A M ,D A si D N toti cu domiciliu în comuna , sat , judetul .

Admite in parte cererile reconventionale formulate de paratii G A ( A A ) ,A M , domiciliati in comuna P sat jud. .

Dispune evacuarea paratilor G A (A Au ) ,A M ,D A si D N din mobilul proprietatea reclamantului situat in comuna sat jud. .

Obliga reclamantul la ll480lei catre parati reprezentind contravaloarea imbunatatirilor la imobil .

Stabileste un drept de retentie in favoarea paratilor asupra imobilului pana la achitarea sumei de ll480 lei.

Obliga reclamantul la 800 lei catre parati reprezentind onorariu expertiza , suma rezultata in urma compensarii cheltuielilor de judecata.

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete: