Top

Evacuare pe calea ordonanţei preşedinţiale.

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 01.06.2009 sub
nr.12810/245/2009, reclamanta C. M. a chemat in judecata pe paratul O. I.
solicitând instanţei ca pe cale de ordonanţa preşedinţiala sa dispună
evacuarea acestuia din imobilul situat in Iaşi, str. prof. A S., nr. 18, jud. Iaşi.
Prin sentinţa civila nr. 9417/23.07.2009 instanţa a admis acţiunea
pentru următoarele considerente:
Prin sentinţa nr. 11920 pronunţata la data de 27.10.2008 in dosarul nr.
7273/245/2008 al Judecătoriei Iaşi s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiata
intre reclamanta O.M. si paratul O. I. din culpa exclusiva a paratului,
dispunându-se ca reclamanta sa revină la numele avut anterior căsătoriei.
Prin cererea formulata in prezenta cauza reclamanta a solicitat ca pe
cale de ordonanţa preşedinţiala sa se dispună evacuarea paratului din
imobilul in care locuiesc împreuna, imobil dobândit de către reclamanta
înainte de căsătorie, pana la soluţionarea cererii având ca obiect evacuare,
cerere formulata de către reclamanta pe calea dreptului comun.
Conform art. 581 Cod procedura civila, instanţa va putea să ordone
măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care
s-ar păgubi prin întârziere pentru prevenirea unei pagube iminente, si
care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-
ar ivi cu prilejul unei executări.
Faţă de dispoziţiile textului, condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei
preşedinţiale prevăzute de text sunt: vremelnicia, urgenţa, si
neprejudecarea fondului.
Ordonanţa preşedinţială nu are, aşadar, scopul de a rezolva fondul
litigiului, urmând ca instanţa investită să stabilească, în raport cu probele
administrate, în favoarea căreia dintre părţi există aparenţa de drept.
Prima condiţie a ordonanţei preşedinţiale este urgenta măsurii
solicitate, art. 581 al.1 cod procedura civila statuând ca instanţa va putea
ordona masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept
care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si
care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi
cu prilejul unei executări.
Din probatoriul administrat instanţa retine ca aceasta condiţie este
îndeplinita in cauza întrucât, prin comportamentul sau, paratul face
imposibila convieţuirea in locuinţa cu reclamanta. Astfel, din declaraţiile
martorului A. N. instanţa a reţinut ca paratul este consumator de băuturi
alcoolice, motiv pentru care a acumulat numeroase datorii, o parte din aceste
datorii fiind achitate chiar de către reclamanta din prezenta cauza. A mai
arătat martorul ca paratul nu are un loc de munca, toate cheltuielile legate de
întreţinerea imobilului in care locuiesc fiind acoperite de către reclamanta. In
plus reclamanta urmează a fi supusa unei intervenţii chirurgicale, aspect ce
rezulta si din înscrisurile depuse la dosar de către reclamanta.
Urgenta in cauza este data astfel, de comportamentul paratului care a
este consumator de băuturi alcoolice, nu contribuie din punct de vedere
financiar la cheltuielile legate de întreţinerea imobilului in care locuieşte
toate aceste împrejurări creând reclamantei o stare de tensiune deosebita. De
asemenea, urgenta măsurii este impusa, alături de celelalte considerente si
de necesitatea asigurării unor condiţii de linişte, lipsite de tensiune pentru
reclamanta care urmează a fi supusa unei intervenţii chirurgicale.
În ceea ce priveşte vremelnicia măsurii, instanţa reţine faptul că şi
această condiţie este îndeplinită deoarece s-a solicitat evacuarea paratului
pana la soluţionarea cererii având ca obiect evacuare. Aşadar, măsura
dispusa pe aceasta cale urmează sa dureze in timp pana la soluţionarea
definitiva si irevocabila a cauzei având ca obiect evacuare, fiind sub aspectul
duratei o măsura cu caracter temporar.
In legătura cu ultima condiţie, aceea care priveşte neprejudecarea
fondului, instanţa are in vedere faptul ca prin aceasta cale nu se poate
dispune definitiv asupra fondului dreptului, oricum nestabilindu-se cine este
mai îndreptăţit sa rămână in locuinţa, dar are in vedere comportamentul
paratului, care face imposibila continuarea convieţuirii in acelaşi imobil.
Având in vedere si necesitatea asigurării reclamantei a unor condiţii
de viata liniştite instanţa a admis acţiunea si a dispus evacuarea paratului din
imobilul situat in Iaşi, str. A. S, nr. 18, jud. Iaşi, până la soluţionarea
irevocabilă a cauzei înregistrate sub nr. 12808/245/2009 având ca obiect
evacuare.

Etichete: