Top

Constatare nulitate absoluta

Sentinta civila nr. 620
Sedinta publica din 05.03.2008

Prin cererea adresata acestei instante, inregistrata la nr. 3085/327/11 iunie 2008, reclamanta A. M. a chemat in judecata pe paratii N. I., N. D., N.G., D. I. V. si D. N. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vanzare – cumparare nr.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca a capatat calitatea de chirias in imobilul din Tulcea, str. G., nr. din data de 30 ianuarie 1990, contractul de inchiriere fiind prelungit succesiv, termenul limita pana la care urma sa beneficieze fiind luna mai 2009.
A mai aratat reclamanta ca intre timp paratilor N. I., N. D. si N.G. li s-a restituit in natura imobilul, reclamanta afland de hotararea de restituire abia la inceputul anului 2007 cand a primit o notificare din partea paratilor D. I. V. si D. N. prin care i se aducea la cunostinta ca imobilul a devenit proprietatea lor, iar contractul de inchiriere nu mai este valabil.
Tot reclamanta a aratat ca contractul atacat a fost incheiat cu incalcarea dispozitiilor art. 18 alin. 1 si art. 19 alin. 1 din OG nr. 40/1999.
In drept reclamanta a invocat dispozitiile OG 40/1999, legii 112/1995, HG 20/1996 si HG 11/1997, iar in dovedirea cererii a depus la dosar inscrisuri si a solicitat audierea martorilor O. J. si N. M. si luarea unor interogatorii paratilor.
La 25 septembrie 2007 paratii au depus intampinare si cerere reconventionala prin care au solicitat respingerea cererii reclamantei si evacuarea acesteia din imobilul situat in Tulcea, str. G., nr.
In intampinare paratii au aratat ca reclamanta invoca un titlu locativ in baza OUG 8/2004, act normativ care insa nu modifica OUG 40/1999 ci are o existenta distincta, astfel ca reclamantei nu-i sunt aplicabile dispozitiile OUG 40/1999.
In motivarea cererii reconventionale paratii au aratat ca reclamanta nu are un titlu locativ care sa le poata fi opus.
In drept paratii au invocat dispozitiile art. 480 c.civ. si art. 115 si 119 c.pr.civ.
In aparare paratii au depus la dosar inscrisuri si au solicitat luarea unui interogatoriu reclamantei.
Analizand cauza instanta retine ca prin decizia civila nr. 22/C/14 februarie 2006 a Curtii de Apel Constanta si dispozitia nr. 8722/15 noiembrie 2006 a Primarului mun. Tulcea paratilor – reclamanti N. D., N. G. si N. I. li s-a restituit in natura imobilul situat in Tulcea, str. G. nr. , conform dispozitiilor legii nr. 10/2001.
Prin contractul de vanzare-cumparare nr. paratii – reclamanti N. D., N. G. si N. I. au vandut imobilul paratilor – reclamanti D. I. V. si D. N.
Pentru o parte din imobil reclamanta – parata A. M. a incheiat contractul de inchiriere nr. a carui durata a fost prelungita succesiv , ultima prelungire fiind dispusa prin actul aditional din .. pana la data de 1 mai 2009, conform OUG 8/2004.
Potrivit art. 1 din OUG 8/2004 durata contractelor de inchiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, din proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care expira la data de 8 aprilie 2004, se prelungeste de drept pentru o perioada de 5 ani.
Textul ordonantei nu fac nicio trimitere la dispozitiile OUG 40/1999 (in sensul ca s-ar referi la contractele de inchiriere reglementate de acea ordonanta) astfel ca OUG 8/2004 nu modifica dispozitiile OUG 40/1999 ci doar prelungeste durata unor contracte de inchiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, din proprietatea statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale.
Astfel fiind, contractului de inchiriere incheiat de catre reclamanta si prelungit conform art. 1 din OUG 8/2004 nu-i sunt aplicabile dispozitiile OUG 40/1999, reclamanta nemaiavand dreptul de preemtiune prevazut de art. 18 alin. 1.
Contractul de inchiriere incheiat de reclamanta si prelungit conform OUG 40/1999 a expirat in anul 2004, de la acelasi moment incetand sa-i mai fie aplicabile si dispozitiile OUG 40/1999, inclusiv cele referitoare la dreptul de preemtiune.
Cu martorii propusi si audiati, reclamanta-parata a incercat sa dovedeasca faptul ca locuieste efectiv in acel imobil, fapt care nu are insa nici un efect asupra contractului de vanzare – cumparare ce face obiectul cauzei.
In aceste conditii instanta constata ca motivul de nulitate absoluta invocat de reclamanta nu este intemeiat, drept pentru care cererea reclamantei va fi respinsa ca nefondata.
Referitor la cererea reconventionala, in conditiile in care reclamanta-parata a fost notificata de catre paratii-reclamanti in vederea incheierii unui nou contract de inchiriere dar a refuzat propunerea paratilor-reclamanti si nu detine nici un titlu locativ asupra imobilului care sa le fie opozabil paratilor – reclamanti, instanta va admite cererea reconventionala si va dispune evacuarea reclamantei – parate din imobil.
Conform art. 274 c.pr.civ. reclamanta – parata A. M. va fi obligata la plata sumei de 810,3 lei cheltuieli de judecata catre paratii – reclamanti.

Etichete: