Top

Conditii de solicitare a ridicarii constructiilor

Domeniu: Constructii

Tip: sentinta

Nr.70/23.01.2008

Autor: Judecatoria Adjud

Conditii de solicitare a ridicarii constructiilor.

Reclamanta P.F. V.M. prin reprezentant a chemat in judecata pe paratii Primaria mun. Adjud, A.S. si C.C., pentru obligatie de a face, in sensul de a fi obligati paratii sa isi ridice constructiile aflate pe terenul concesionat de reclamanta de la Primaria Adjud.

In motivarea actiunii a aratat reclamanta ca in 2005 a inchiriat de la Primaria Adjud suprafata de 24 mp teren ce apartine domeniului public, situata in Adjud, conform contractului de inchiriere nr.8/2005, in vederea ridicarii unei constructii din metal si sticla, destinata activitatilor comerciale.

In 2006 a luat in concesiune aceasta suprafata pe un termen de 10 ani, conform contractului de concesiune incheiat cu parata, iar in 2007 a incheiat cu concesionara Primaria Adjud si un act aditional pentru o suprafata totala de 39,8 mp, intrucat dorea sa isi extinda spatiul commercial.

Desi in contractul de concesiune exista o clauza potrivit careia concedentul are obligatia de a-I preda terenul liber de orice sarcini, parata Primaria Adjud nu a respectat aceasta obligatie, astfel ca ceilalti doi parati ii ocupa terenul concesionat cu magaziile care si le-au construit.

Parata Primaria Adjud a formulat intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea actiunii pe motiv ca actul aditional este lovit de nulitate intrucat incheierea acestuia s-a facut fara a se face o verificare la fata locului a situatiei de fapt, actul fiind facut la cererea reclamantei care avea cunostinta de situatia terenului.

Astfel, reclamanta nu a fost de buna credinta, iar actul aditional a fost intocmit cu incalcarea disp. art.948 C.civ., parata semnand actul ca urmare a angajamentului care si l-a luat reclamanta de a despagubi pe proprietarii magaziilor.

Paratii C.C. si A.S. nu au formulat intampinare in cauza, aratand in instanta insa ca nu sunt de acord cu actiunea reclamantei, pe motiv ca au construit cu acordul verbal al primariei, iar constructiile lor nu o deranjeaza pe cea a reclamantei.

Instanta a respins ca nefondata actiunea reclamantei, retinandu-se ca prin contractul de inchiriere nr.08/2005 reclamanta a inchiriat de la parata Primaria Adjud o suprafata de teren de 24 mp din domeniul public, teren situat in Adjud, jud. Vrancea, pentru o perioada de 1 an.

Prin contractul de concesiune nr. 35/2006 reclamanta a luat in concesiune pe 10 ani terenul ce a facut obiectul contractului de inchiriere din 2005.

La contractul de concesiune s-a incheiat si un act aditional la data de 15.05.2007, in care se mentioneaza ca urmare “cererii d-nei V.M., reprezentant al PF V.M. si a masuratorilor efectuate la terenul amplasat in Adjud, s-a constatat ca suprafata reala ocupata este de 39,8 mp in loc de 24 mp cat a fost concesionat initial”.

Astfel, rezulta din cuprinsul actului mentionat ca acesta a fost incheiat pe motiv ca reclamanta ocupa efectiv 39,8 mp, in loc de 24 mp, expresia “s-a constatat ca suprafata real ocupata” nelasand loc altei interpretari.

Reclamanta nu a facut dovada prin nici un mijloc de proba ca nu detine intreaga suprafata, pentru a se putea constata ca parata Primaria Adjud nu si-a respectat obligatiile asumate prin contractul de concesiune.

Astfel, reclamanta nu a facut dovada ca este persoana indreptatita sa solicite ridicarea constructiilor.

Parata Primaria Adjud a aratat in intampinare ca actul aditional este lovit de nulitate pe motiv ca acesta a fost incheiat doar in baza sustinerilor reclamantei, fara sa se faca o verificare de fapt.

Desi parata nu poate invoca in apararea sa propria vina, instanta retine ca plusul de suprafata a fost concesionat pe considerentul ca reclamanta il stapaneste deja, reclamanta cunoscand situatia de fapt existenta si care se presupune a fi adevarata pana la proba contrara.

Totodata, fata de paratii C.C. si A.S. se pune problema constructorului de buna sau de rea credinta, in cauza paratii fiind de buna credinta, intrucat ei au construit cu acordul Primariei Adjud, care a recunoscut prin intampinare acest lucru, inainte de concesionarea terenului.

Etichete: