Top

Contestare recunoastere paternitate

Sedinta publica din 23.02.2009 Sentinta civila nr. 581 Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ….. din …., reclamantul …., domiciliat în ……, a formulat, în contradictoriu cu pârâtul …., domiciliat în ……, actiune prin care contesta recunoasterea paternitatii minorei …… În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca din relatia de concubinaj cu numita …., s-a nascut minora …, la data de …. Numita …. a fost casatorita cu numitul … pâna în anul …., când acestia au divortat. Cum la data nasterii minorei, mama acesteia nu-si schimbase buletinul de identitate, în certificatul de nastere al minorei sunt trecuti, ca parinti, mama …. si tatal ….. La data de ……, mama minorei a decedat, iar reclamantul a ramas sa creasca minora în continuare. A mai mentionat reclamantul ca dupa acest moment l-a contactat pe pârât pentru ca acesta sa îl ajute sa o treaca pe minora pe numele sau, însa fostul sot al mamei copilului nu a mai luat legatura cu reclamantul. În drept, au fost invocate dispozitiile art. 58 alin.1 Cod fam. si Legea nr.272/2004. S-au depus la dosar, în copie, certificatul de nastere privind pe minora ….., certificatul de deces privind pe ……), certificatul de nastere al reclamantului (…..). Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei, dar a depus la dosar sentinta civila nr…. a ….. La termenul din data de …., instanta, din oficiu, a pus în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului. Sub aspectul exceptiei invocate, trebuie precizat de la început ca în cauza nu se pune problema unei recunoasteri a paternitatii, care sa fie contestata, întrucât minora …… beneficiaza de prezumtia de paternitate, potrivit careia tatal copilului nascut în casatorie este sotul mamei. În acest sens, trebuie observat ca minora …. s-a nascut pe data de ….., iar hotarârea prin care s-a pronuntat divortul parintilor sai, a ramas irevocabila prin neexercitarea cailor de atac la data de ….., asa cum rezulta din adresa emisa la solicitarea instantei, de catre …. (fila ….). Cu alte cuvinte, între momentul ramânerii irevocabile a hotarârii de divort si cel al nasterii minorei au trecut sase luni si jumatate, situatie în care se prezuma ca minora a fost conceputa în timpul casatoriei, prezumtia de paternitate functionând în egala masura atât pentru copilul nascut în timpul casatoriei cât si pentru cel conceput în timpul casatoriei. Prin urmare, paternitatea minorei ….. nu s-a stabilit prin recunoastere potrivit art.57 C.fam., întrucât aceasta vizeaza exclusiv ipoteza copilului nascut sau conceput în afara casatoriei. Este adevarat ca în situatia stabilirii paternitatii prin recunoastere, aceasta poate fi contestata de oricine are interes, potrivit art.58 alin.1 C.fam. Însa, cum paternitatea nu a fost stabilita, în cazul minorei …… prin recunoastere, ci functioneaza prezumtia de paternitate instituita de art.53 alin.1-2 C.fam., în prezenta cauza nu se poate pune problema contestarii recunoasterii de paternitate. De aceea, chiar daca reclamantul si-a intitulat actiunea ca fiind contestare recunoastere paternitate si a întemeiat-o în drept în acest sens, instanta este datoare sa califice corect normele juridice aplicabile în speta, în virtutea rolului sau activ. Cu alte cuvinte, singura cale de urmat este formularea unei actiuni în tagaduirea paternitatii din casatorie, prezumtia de paternitate instituita de art.53 alin.1-2 C.fam., neputând fi înlaturata decât prin admiterea unei astfel de actiuni. O astfel de actiune nu poate fi însa pornita decât de catre soti sau de catre copil, putând fi continuata si de mostenitori, potrivit art.54 alin.2 C.fam. Deoarece mama copilului a decedat, singurul care ar avea calitate procesuala activa ar fi fostul sot al mamei, adica pârâtul din prezenta cauza, care ar putea formula actiunea fie personal fie ca reprezentant legal al copilului. În nici un caz reclamantul nu are calitate procesuala activa într-o astfel de actiune, motiv pentru care exceptia invocata din oficiu este întemeiata. Oricum, si în ipoteza în care instanta ar fi avut în vedere temeiul de drept invocat de catre reclamant, actiunea acestuia ar fi fost inadmisibila, pentru considerentele expuse anterior, referitoare la faptul ca paternitatea minorei nu a fost stabilita prin recunoastere ci potrivit prezumtiei de paternitate.

Etichete: