Top

Stabilire Paternitate

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 582

Sub nr….. din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ….., prin reprezentant legal ….., cu domiciliul ……, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul …., domiciliat în ……, sa se constate ca pârâtul este tatal sau si sa se încuviinteze ca minorul sa poarte numele de familie al pârâtului, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reprezentantul legal al reclamantului a aratat ca de la începutul anului ….. a intrat într-o relatie de concubinaj cu pârâtul, relatie care a luat sfârsit în anul ….. si în urma careia s-a nascut minorul ….l, la data de ….. S-a mai aratat ca în toata perioada de la nasterea minorului si pâna în luna …., când a plecat din tara, pârâtul a prestat întretinere minorului, convietuind cu mama minorului, pe care, de asemenea, o întretinea atât financiar cât si material.

În drept au fost invocate disp. art.56, art.59-61, art.63 alin.3, art.64 alin.2 si art.65 C.fam.

În probatiune, reprezentantul legal al reclamantului a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului (fila ….).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de … lei potrivit chitantei atasata la fila …din dosar si cu …. lei timbru judiciar.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la termenul de judecata din ….. si a recunoscut, în cadrul interogatoriului ce i-a fost luat din oficiu, ca a avut o relatie de concubinaj cu mama minorului, ca din aceasta relatie s-a nascut minorul …. si ca pâna în prezent i-a prestat întretinere acestuia. De asemenea, pârâtul a fost de acord ca minorul sa-i poarte numele.

Examinând cauza pe baza înscrisurilor depuse si a precizarilor facute de catre pârât cu ocazia interogatoriului ce i-a fost administrat din oficiu, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata. Astfel, pârâtul a recunoscut ca a avut o relatie de concubinaj cu reclamanta si ca din aceasta relatie s-a nascut la …., minorul ……, caruia i-a acordat întretinere din momentul nasterii pâna în prezent. De asemenea, pârâtul a fost de acord ca minorul sa îi poarte numele.

Atât în jurisprudenta cât si în literatura de specialitate s-a statuat posibilitatea ca paternitatea copilului din afara casatoriei sa fie stabilita prin recunoasterea de catre tata a paternitatii copilului, recunoastere facuta în fata instantei.

Tags: