Top

Plangere contraventinala

Sedinta publica din 24.02.2009

Sentinta civila nr. 621

Sub numarul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante plângerea formulata de catre petenta …… prin care solicita ca în contradictoriu cu intimata …… sa se dispuna anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. …….

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca, în ceea ce priveste contraventia prevazuta de art.10 alin.1 lit.b din OUG nr.28/1999, constând în neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate, agentul constatator nu a descris suficient fapta ci s-a limitat la a reproduce dispozitia legala, nefiind indicate bunurile ce au fost livrate fara emiterea de bonuri fiscale. Referitor la contraventia prevazuta de art.10 alin.1 lit. c din OUG nr.28/1999, constând în aceea ca bonurile fiscale emise nu cuprind denumirea fiecarui bun livrat, de asemenea agentul constatator nu a descris suficient fapta întrucât nu a mentionat clar categoriile de bunuri ce nu au fost cuprinse în bonurile fiscale. Relativ la contraventia prevazuta de art.10 alin.1 lit.e din acelasi act normativ, constând în aceea ca societatea petenta nu a afisat la loc vizibil anuntul de atentionare a clientilor privind obligatia de a solicita si de a pastra bonurile fiscale, petenta a aratat ca astfel de anunturi au existat, dar au fost rupte de catre clienti cu putin înainte de efectuarea controlului, neexistând practic posibilitatea înlocuirii acestora.

În probatiune, petenta a depus la dosarul cauzei fotocopie de pe procesul-verbal de contraventie contestat si a solicitat audierea ca martori a numitilor ….. proba ce a fost încuviintata, declaratiile martorilor fiind consemnate si atasate la filele …… Totodata, petenta a depus la dosarul cauzei fotocopie de pe o decizie(…). Intimata ……, legal citata, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, aratând ca procesul-verbal de contraventie contestat a fost întocmit cu respectarea atât a conditiilor de forma cât si a celor de fond, prevazute de lege. Astfel, faptele au fost suficient descrise de catre agentul constatator, care a identificat precis si a aratat amanuntit în ce constau faptele sanctionate. De asemenea, societatea petenta nu a avut de formulat obiectiuni, aspect consemnat în procesul-verbal de contraventie contestat.

La dosarul cauzei, intimata a depus un proces-verbal de control, fotocopii de pe mai multe bonuri fiscale, mai multe note explicative (filele ….).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca plângerea formulata de catre petenta ……. nu este întemeiata. De la bun început trebuie precizat ca analiza fondului cauzei nu poate include si contraventia prevazuta de art.10 alin.1 lit.e din OUG nr.28/1999, deoarece, desi aceasta fapta a fost retinuta în continutul procesului-verbal de contraventie, societatea petenta nu a fost sanctionata pentru savârsirea acestei fapte, ci doar pentru contraventiile prevazute de art.10 alin.1 lit.b si c din OUG nr.28/1999, asa cum rezulta clar din continutul procesului-verbal de contraventie.

Relativ la aceste doua fapte, societatea petenta nici nu a negat, prin plângerea formulata, realitatea situatiei de fapt consemnata de catre agentul constatator, ci a sustinut doar ca faptele nu au fost suficient descrise. Sub acest aspect, instanta apreciaza ca sustinerile petentei nu sunt întemeiate, întrucât agentii constatatori au descris suficient faptele pentru care au aplicat sanctiuni. În aceasta ordine de idei, împrejurarea ca descrierea faptei coincide practic cu continutul dispozitiei legale încalcata este doar o consecinta a naturii celor doua contraventii, care nu permite ca agentul constatator sa realizeze o descriere a faptei, diferita de textul de lege, acesta cuprinzând prin el însusi toate datele necesare pentru descrierea faptei contraventionale, în acceptiunea pe care art.16 din O.G. nr.2/2001 o da acestei notiuni.

Astfel, agentul constatator a precizat ca la punctul de lucru al societatii petente, situat în ….., nu se emit bonuri fiscale clientilor, pentru bunurile vândute, indicându-se atât data cât si ora comiterii acestei fapte. În aceste conditii, instanta apreciaza ca indicarea atât a locului unde a fost savârsita fapta contraventionala cât si a datei comiterii acesteia, constituie o descriere suficienta a faptei contraventionale, nefiind nevoie de nominalizarea bunurilor ce au fost vândute fara a se emite bonuri fiscale. Acest element nu prezinta nici o relevanta cât timp contraventia prevazuta de art.10 alin.1 lit.b din OUG 28/1999 exista indiferent de natura bunului ce a fost vândut fara emiterea de bonuri fiscale.

Relativ la declaratia martorului ……, potrivit careia i s-au eliberat bonuri fiscale de câte ori a cumparat produse de la societatea petenta, aceasta este lipsita de relevanta, în opinia instantei, fiind contrazisa chiar de catre nota explicativa data de catre numita ……, în calitate de angajat al societatii, potrivit cu care nu a predat clientilor bonurile fiscale deoarece nu a avut timpul necesar din cauza forfotei (……).

În ceea ce priveste contraventia prevazuta de art.10 alin.1 lit. c din OUG 28/1999, instanta apreciaza ca, de asemenea, agentul constatator a descris suficient fapta retinuta în sarcina petentei. Si în cazul acestei contraventii descrierea faptei coincide cu continutul textului incriminator, acesta din urma continând toate datele necesare pentru ca fapta sa fie suficient descrisa. Mai mult decât atât, trebuie observat ca textul de lege se refera, în general, la datele eronate pe care le contine bonul fiscal sau la faptul ca acesta nu contine toate datele prevazute de art.4 alin.1, în timp ce agentul constatator nu s-a limitat la a reproduce acest text de lege, asa cum a sustinut petenta, ci a mentionat ca bonurile fiscale nu cuprind denumirea fiecarui produs livrat, precizând deci expres care dintre datele pe care bonul fiscal trebuie sa le cuprinda, în mod obligatoriu, lipseste.

În aceste conditii, agentul constatator a realizat o descrierea suficienta a faptei contraventionale, nefiind necesara indicarea fiecarui bun în parte.

Bonurile fiscale depuse la dosarul cauzei din care rezulta ca sunt mentionate bunurile livrate, nu vin sa contrazica existenta faptei, deoarece fie au fost emise dupa ora ….. adica ora mentionata în procesul-verbal de contraventie ca fiind aceea la care a fost savârsita fapta (fila ….), fie sunt anterioare acestei ore, dar privesc activitatea desfasurata la punctul de lucru situat în …. în conditiile în care aceasta contraventie a fost constatata la punctul de lucru situat pe ……. Singurul bon fiscal care nu contine denumirea produselor livrate este cel emis la punctul de lucru din …… bon care a determinat sanctionarea societatii petenta.

Prin urmare, instanta apreciaza ca societatea petenta a fost în mod legal si întemeiat sanctionat contraventional, deoarece se face vinovata de savârsirea celor doua contraventii retinute în sarcina sa.

Relativ la celelalte conditii de forma, în afara de conditia privind descrierea faptei, ce a fost analizata anterior, instanta constata ca procesul-verbal de contraventie a fost întocmit cu respectarea cerintelor legale.

Etichete: