Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA nr.2682
Sedinta publica de la 20 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei avand ca obiect plangere contraventionala, instanta retine urmatoarele:
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei …..in data de …., sub nr. unic. … petenta …. a contestat procesul – verbal de contraventie seria ……. solicitand anularea acestuia.
In motivarea plangerii, petenta a invederat instantei ca fapta reclamanta de vecinii sai nu exista, in fapt reclamatia fiind facuta pe fondul unor neintelegeri mai vechi intre acestia.
Petenta nu isi motiveaza in drept cererea.
In dovedirea plangerii a atasat copie a procesului verbal contestat (fila 2 dosar).
Intimata, legal citata, nu a formulat intampinare, dar a depus la dosar inscrisul intocmit cu ocazia constatarii faptei- fila 11 dosar.
Instanta constata ca plangerea contraventionala este scutita de taxa judiciara de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.
In cauza, instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal seria ….. (fila 3 dosar), petenta …. a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 200 lei pentru savarsirea faptei prevazuta de disp. art. 2 pct. 28 din Lg 61/1991 republicata si sanctionata de art. 3 lit.b. din acelasi act normativ, constand in aceea ca in data de …., ora … a tulburat linistea vecinilor prin muzica data la intensitate mare.
Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele:
Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
Sub aspectul temeiniciei, instanta retine faptul ca raspunderea contraventionala este o raspundere personala, astfel ca in cazul in care destinatarul normei legale intelege sa nu se conformeze obligatiei edictate de aceasta, acestuia i se va aplica sanctiunea prevazuta cu efect preventiv si punitiv.
In speta, agentul constatator s-a deplasat la locul sesizat prin serviciul de urgenta 112, constatand „ex propriis sensibus” ca de la imobilul situat in mun. ….. se auzea muzica la intensitate maxima. La solicitarea agentului constatator, nu a raspuns nimeni la adresa indicata, caz in care, in baza declaratiilor luate de la vecini, respectiv numitul …, a incheiat procesul-verbal pe numele proprietarului imobilului de unde provenea sunetul.
Martorul asistent din procesul-verbal, numitul …., nu a putut fi audiat nemijlocit de instanta, mandatul de aducere emis in temeiul art. 188 alin.2 C.pr.civ. neputand fi executat, asa cum rezulta din procesul-verbal intocmit de organul de executare- fila 27 dosar.
Retine instanta ca in lipsa unor mijloace de proba din care sa rezulte a cui este fapta contraventionala, nu se poate prezuma ca aceasta este savarsita de proprietarul imobilului, pentru ca obligatia legala instituita prin norma art. 2 pct. 28 din Lg 61/1991 republicata nu se regaseste numai in sarcina proprietarului, ci in sarcina oricarei persoane.
A aplica sanctiunea contraventionala in baza unei simple deductii a agentului constatator (in cauza, acesta a dedus ca fapta apartine proprietarului imobilului, desi nu a putut constata aceasta), fara ca aceasta sa poata avea macar valoarea unei prezumtii simple, nu constituie premisa in baza careia legea recunoaste procesului-verbal de contraventie prezumtia de veridicitate si legalitate, deoarece aceasta (prezumtia) se intemeiaza tocmai pe imprejurarea ca agentul constatator, reprezentant al autoritatii statului, percepe prin propriile simturi cele constatate si ca reda cu fidelitatea imprejurarile cauzei.
Dar in cauza, nu este indeplinita conditia perceperii prin simturile agentului constatator a imprejurarii ca proprietara imobilului era subiectul activ al faptei, caz in care instanta nu poate aplica efectiv prezumtia de veridicitate si astfel nu poate considera ca cele consemnate in procesul-verbal sunt probate prin insusi actul sanctionator.
Iar in lipsa unor probe certe ca fapta retinuta apartine petentei, instanta urmeaza ca in baza art. 34 alin.1 din OG 2/2001 sa anuleze procesul-verbal ca netemeinic.

Etichete: