Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA Nr. 2444
Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei la data …, sub nr. .., petenta .. a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ….intocmit de intimatul …., solicitand anularea acestuia.
In motivarea plangerii, petenta a aratat ca in data de …, se deplasa cu un autovehicol dinspre comuna …. In dreptul podului din localitatea ..se efectueaza lucrari de consolidare pentru care s-a instalat semnalizare semaforizata. Astfel, soseaua fiind necirculata la aceea ora, petenta arata ca s-a apropiat de pod, a redus viteza, iar culoarea semaforului fiind verde si-a continuat deplasarea.
Se arata ca a iesit din localitate, iar in zona padurii, in locul numit … a fost oprita de o masina a politiei. Petenta a aratat ca nu a avut actele asupra sa si agentul de politia i-a comunicat faptul ca a trecut pe rosu.

Pentru dovedirea plangerii, petenta a inteles sa se foloseasca de procesul-verbal mai sus-mentionat, fotografii, precum si de declaratia martorului ….
Intimatul, desi legal citat, nu a formulat intampinare.
In dovedirea celor retinute in actul de constatare, in conformitate cu dispozitiile art. 132 alin. 1 C.proc.civ., intimatul a depus la dosar un raport al agentului constatator, in completarea actului de constatare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
In fapt, la data de …, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 300 lei, retinandu-se in sarcina petentei ca nu a respectat culoarea rosie a semaforului amplasat in apropriere de podul din localitatea …, fapta prevazuta de art.52 alin 1 HG nr.1391/2006, si ca la controlul efectuat petenta nu a avut actul de identitate si permisul de conducere asupra sa, fapta prevazuta de art.147 alin. 1 HG nr.1391/2006.
In ceea ce priveste faptele, astfel cum au fost descrise de agentul constatator, instanta retine ca ele nu se circumscriu dispozitiilor legale, respectiv art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Cu toate ca in cuprinsul procesului-verbal au fost retinute doua fapte, respectiv cea prevazuta de art.52 alin 1 HG nr.1391/2006 si cea prevazuta de art.147 alin. 1 HG nr.1391/2006, stabilindu-se o amenda rezultanta, agentul constatator nu a respectat dispozitiile art. 10 alin. 1 din OG nr. 2/2001 ( „Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie), fixand o amenda rezultanta in cuantum de 300 lei, fara a individualiza sanctiunea contraventionala pentru fiecare fapta retinuta in sarcina petentei, pentru a se putea exercita un control jurisdictional asupra individualizarii sanctiunilor fata de imprejurarile concrete de savarsire a faptei si de gravitatea in concret a faptei.
Aceasta prevedere a individualizarii sanctiunilor contraventionale aplicate prin acelasi act constatator are drept finalitate pe aceea de a da instantei posibilitatea ca, in functie de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale ale contravenientului si de alte elemente, sa aprecieze daca fiecare dintre sanctiunile aplicate respecta principiul proportionalitatii in raport cu gradul concret de pericol social al faptei savarsite. Totodata, in situatia in care s-a aplicat direct amenda rezultanta din cumulul aritmetic al sanctiunilor aplicate pentru faptele savarsite, instanta nu poate verifica daca sanctiunea aplicata pentru fiecare dintre fapte este si legala.
Art.34 din OG nr.2/2001 – care constituie dreptul comun in materie contraventionala, coroborat cu art. 38 alin. 3 din acelasi act normativ permite instantei sa aprecieze inclusiv sanctiunea ce se impune a fi aplicata contravenientului, astfel incat neindividualizarea de catre agentii constatatori a sanctiunilor aplicate determina imposibilitatea verificarii de catre instanta, daca este sau nu cazul realizarii unei reindividualizari a acestor sanctiuni.
Pentru a se opri la aceasta solutie, instanta a avut in vedere atat dispozitiile art. 5 alin. 5 din OG nr. 2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, precum si cele ale art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ care prevad ca sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca respectivul proces-verbal este nelegal.
Instanta nu retine celelalte aparari ale petentei, care vizeaza temeinicia actului sanctionator, deoarece motivele de legalitate se analizeaza prioritar fata de temeinicia procesului-verbal, urmand ca procesul-verbal nelegal intocmit sa se anuleze, temeinicia fiind de prisos a fi analizata.
Avand in vedere ca cele doua conditii, respectiv legalitatea si temeinicia, sunt prevazute cumulativ, iar instanta apreciaza ca actul sanctionator nu se circumscrie conditiilor referitoare la legalitate, in baza art. 34 din OG nr.2/2001, instanta va admite plangerea formulata de catre petenta, anuland procesul-verbal …..

Etichete: