Top

Cerere intrerupere executare pedeapsa

SENTINŢA PENALĂ NR. 157

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

La data de ……….., sub nr. ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de către petentul ………., CNP ……….., fiul lui ……….. şi ………, născut la data de ………… în ………, domiciliat în …………., în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea.

În motivarea cererii, petentul a arătat, că tatăl său este decedat iar mama, aflată la o vârstă înaintată, este bolnavă şi are nevoie de sprijinul său.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

La termenul de judecată din ……….., petentul a arătat că nu el a formulat cererea de întrerupere a executării pedepselor şi nici nu îşi însuşeşte cererea.

Se constată, aşadar, că cererea ce face obiectul prezentei cauze nu a fost formulată de o persoană care, potrivit dispoziţiilor art. 455 rap. la art. 453 alin. 2 C.p.p. poate solicita întreruperea executării pedepselor, împrejurare faţă de care, soluţia ce se impune, este de respingere a cererii, ca inadmisibilă.

Etichete: