Top

Intrerupere executare pedeapsa

Dosar nr. 4229/327/2008 SENTINŢA PENALĂ NR. INSTANŢA Sub nr.4229/327/2008 din 04.09.2008 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petentul – condamnat (…), în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea, intitulat de către acesta contestaţie la executare. Această cerere nu a fost motivată în fapt, însă la termenul din 29.09.2008, petentul, prezent personal în faţa instanţei a precizat cererea, în sensul că solicită întreruperea executării pedepsei. Petentul nu a formulat în scris cererea de întrerupere a executării pedepsei însă la acelaşi termen a precizat că se întemeiază pe motive de ordin familial, deoarece are un copil minor precum şi o soţie şi un tată bolnav. La dosarul cauzei au fost ataşate fotocopii de pe mandatul de executare a pedepsei închisorii referitor la petent, precum şi de pe sent. pen. 1389/ 10.12.2007 a Judecătoriei Tulcea. De asemenea, petentul a depus la dosarul cauzei mai multe acte medicale, caracterizări, copie de pe decizia penală nr. 590/ 05.06.2008 a Curţii de Apel Timişoara, adeverinţe, cereri, o anchetă socială şi declaraţii de martori efectuate într-un alt dosar având ca obiect întrerupere de executare pedeapsă, alte acte ( filele 26-74 ). Deşi instanţa i-a pus în vedere petentului necesitatea efectuării unei anchete sociale, petentul a precizat că în prezent nici concubina sa şi nici tatăl său nu au un domiciliu stabil, pretinzând că nu există nici o adresă la care să poată efectua anchetă socială, deşi la acelaşi termen din 29.09.2008 solicitase efectuarea unei anchete sociale. Instanţa a emis adresă către Primăria oraşului Năvodari, pentru a se efectua ancheta socială la ultimul domiciliu cunoscut al familiei petentului însă din adresa emisă de respectiva instituţie rezultă că la respectiva adresă locuieşte o altă familie în prezent ( fila 92 ) situaţie care, coroborată cu refuzul petentului de a indica o adresă pentru efectuarea anchetei sociale, a condus la imposibilitatea administrării acestei probe. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de către petentul (…) nu este întemeiată. Astfel, deşi actele medicale depuse la dosar confirmă faptul că atât tatăl cât şi fratele său au anumite afecţiuni medicale, trebuie observat că majoritatea actelor medicale sunt anterioare momentului în care petentul a fost încarcerat, ceea ce înseamnă, implicit, că respectivele afecţiuni existau şi în momentul în care inculpatul a săvârşit fapta pentru care a fost condamnat. Singura împrejurare ulterioară încarcerării petentului este naşterea copilului însă din actele medicale depuse în copie la dosar rezultă că minorul este clinic sănătos ( filele 38 şi 41 ). De aceea instanţa apreciază că susţinerea petentului în sensul că membrii familiei sale s-ar afla în stare de nevoie nu are un suport probator solid. Mai mult decât atât, petentul nu a probat în nici un fel modalitatea concretă în care ar putea să-şi ajute material familia, dacă un astfel de ajutor ar fi necesar, cu atât mai mult cu cât petentul nu are nici o calitate oficială la societatea al cărei administrator este concubina sa. Având în vedere aceste considerente instanţa urmează să respingă cererea de întrerupere a executării pedepsei, formulată de către petentul-condamnat (…), ca nefondată. În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va obliga petentul la plata sumei de 60 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 40 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat (…)

Etichete: