Top

Întreruperea executării pedepsei.txt

SENTINŢA PENALĂ NR.284/19.03.2009

Prin cererea depusă la Judecătoria Tulcea şi înregistrată sub nr.742/325/2009, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei ce o execută.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită întreruperea executării pedepsei pe motive sociale, bunicii săi fiind bolnavi şi suferind de handicap de gradul II

În dovedirea cererii petentul a solicitat, şi instanţa a încuviinţat, proba cu ancheta socială la domiciliul bunicilor săi din satul Gorgova.

La solicitarea instanţei s-au înaintat mandatele de executare a pedepsei închisorii în a căror executare se află petentul.

Primăria comunei Maliuc, prin adresa nr.412/10.03.2009, a comunicat că bunicii petentului au vândut locuinţa pe care o deţineau în satul Gorgova şi nu mai locuiesc în acest sat din anul 2003.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 12.03.2009 petentul a învederat instanţei că renunţă cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av.__.

Etichete: