Top

Inreg. tardivă a naşterii

SENTINŢA CIVILĂ NR.339

din 03.02.2009

La data de…………, s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr…………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………….. în contradictoriu cu pârâta…………………, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună înregistrarea tardivă a naşterii minorei……………………, născută la ……………în………….., fiica lui……………..

În motivarea cererii, reclamanta, a arătat că din relaţia de concubinaj din perioada 1999-2002 a numitei ……………cu numitul……………, s-a nascut la Maternitatea ………… copilul…………………..,conform Certificatului medical constatator al născutului viu nr.4690 eliberat la data de 31.10.2008 de Maternitatea…………….

Aflată cu domiciliul legal in comuna…………, jud……………., reşedinţa in ………….. şi cu buletinul de identitate pierdut, mama nu reuşeşte să vină la…………. pentru a i se elibera un nou act de identitate,datorită situaţiei materiale precare şi a faptului că mai avea un copil născut cu un an înainte, astfel că nu i se poate întocmi certificatul de naştere minorei. Concubinul , care lucra in străinătate, venea in ţară doar pentru viză şi întrerupe orice relaţie cu mama si copilul.

S-a mai arătat că …………… s-a întors in comuna natală………., jud. ………… şi s-a căsătorit cu ……………. iar copilul frecventează cursurile Şcolii generale………. , in clasa I.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate disp.art.23 al.2 din Decretul nr.31/1954, art.21 din Legea 119/1996.

La solicitarea instanţei Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor…………….., a efectuat verificări, rezultatul acestora fiind comunicat instanţei cu adresa nr. 4711 din 24.11.2008 (fila 15 din dosarul cauzei).

La termenul de judecata din data de 16.12.2008, instanţa a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili vârsta, sexul şi data naşterii minorului în cauză, raportul de expertiză fiind înaintat la dosar la data de 27 ianuarie.2009 (fila 25-26 din dosarul cauzei).

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din raportul de expertiză medico-legală, rezultă că Minora ………………………… are o vârstă aparentă de aproximativ 6 ani, data reală a naşterii putând fi…………….. Aceste date se coroborează cu rezultatul cercetărilor efectuate de către S.P.C.L.E.P. din cadrul Consiliului Local…………, precum şi cu Certificatul medical constatator al născutului viu nr.4690 eliberat la data de 31.10.2008 de Maternitatea……………

Faţă de cele mai sus arătate, văzând şi dispoziţiile art. 21 din Legea 119/1996, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune înregistrarea tardivă a naşterii în registrul de născuţi pe anul 2002 a minorei ………………….sex feminin, născută la …………….. , cetăţean……….., născută. în judeţul ……………… municipiul…………., fiica lui ……………. –CNP………………….., fiica lui ……………. Şi……………., domiciliată în sat……….., com…………….,jud……………..

Etichete: