Top

Solicitarea să se dispună înregistrarea tardivă a minorei şi să se constate că pârătul este tatăl minorei

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. …/260/2009 din ….02.2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamanta A.R., domiciliată în comuna …, judeţul B…, a chemat în judecată Primăria …, judeţul B… şi pe pârâtul V.G., domiciliat în M…., str. …, nr. …, judeţul B., solicitând să se dispună înregistrarea tardivă a minorei A.R.E., născută la … în M…, judeţul B… şi să se constate că pârâtul este tatăl minorei.

Acţiunea a fost timbrată cu 6 lei şi în motivare se arată că situaţia financiară precară a împiedicat-o pe reclamantă să declare în termen legal naşterea minorei a cărui tată este pârâtul din prezenta cauză.

în cauză s-au depus acte şi s-a luat interogatoriu pârâtului, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Prin certificatul medical constatator al născutului viu nr. … din … emis de Spitalul…, judeţul… se confirmă că la … s-a născut A.R.E. fiica luiA.R..

Poliţia …, în urma cercetărilor efectuate,conform adresei nr. … din …, a identificat minora la domiciliul mamei sale, în viaţă iar pârâtul V.G. a declarat în instanţă, că este tatăl acesteia.

Declararea naşterii se face la primăria locului unde s-a produs naşterea, în termen de 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu, ce se socoteşte de la data naşterii.

Dacă declaraţia se face după trecerea unui an de la data naşterii, înregistrarea se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere.

Fiind îndeplinite prevederile art.23 alin.2 din Decretul nr.31/1954 şi art.21 din Legea nr. 119/1996 va fi admisă cererea reclamantei şi se va dispune înregistrarea tardivă a naşterii minorei în Registrul Stării Civile al Primăriei….

Prezent în instanţă şi luându-i-se un interogatoriu din oficiu, pârâtul recunoaşte că în urma relaţiilor de concubinaj cu reclamanta a rezultat minora R.E. şi este de acord cu acţiunea reclamantei.

Ambele părţi au solicitat în concluziile pe fond, ca minora să poarte numele mamei.

Pe aceste considerente va fi admisă cerea reclamantei în sensul că seya lua act de recunoaşterea pârâtului.

întrucât părţile nu au solicitat ca minora să poarte alt nume decât

cel trecut în Certificatul medical al naşterii, instanţa nu va dispune referitor la aceasta, nefiind investită cu această cerere.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: