Top

Inregistrare tardivă naştere minor

DREPTUL FAMILIEI ŞI MINORI

Dosar nr. 5048/324/2009

Sentinţa civilă nr. 344/10.02.2010

Inregistrare tardivă naştere minor

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.5048/324/2009 reclamanta C D în

contradictoriu cu Consiliul Local T, jud. G solicită înregistrarea tardivă a naşterilor minorei CA.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

In fapt, arată reclamanta că, la data de 13.06.1993 s-a născut minora C A şi datorită

neglijenţei de care a dat dovadă nu a declarat la timp naşterea minorei, nici în cele 15 zile de la naştere şi

nici în termenul legal de l an.

Solicită admiterea acţiunii şi înregistrarea tardivă a naşterii minorei.

Reclamanta a declarat că nu există certificat constatator al naşterii minorei, aşa încât în

cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se constata vârsta şi sexul copilului.

Din raportul de constatare medico-legală cu număr de înregistrare 25/E/12.01.2010 efectuat

de Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi,

rezultă că minora C A este de sex femeiesc, iar la data examinării avea vârsta de aproximativ 16-17 ani .

Din adresa nr.20112/01.02.2010 a SPCLEP Tecuci rezultă că, în urma verificărilor efectuate

în cauză s-a constatat că minora C A născută la data de 13.06.1993, nu este înregistrată în registrele de

stare civilă de la Consiliul Local Tecuci.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că, reclamanta a dat naştere

minorei C A la data de 13.06.1993 şi a omis declararea şi înregistrarea acestuia la starea civilă de la locul

naşterii.

Aşa fiind, având în vedere probele administrate în cauză, precum şi disp. art. 91 Legea

119/1996 modificată şi completată prin Legea 99/2003, instanţa priveşte acţiunea ca fondată, urmând a o

admite şi în consecinţă a dispune înregistrarea naşterii minorei în registrele de născuţi ale stării civile de pe

lângă Consiliul local Tecuci, jud. Galaţi.

Etichete: