Top

STABILIRE PATERNITATE

SENTINŢA CIVILA NR.966

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.02.2008 sub nr…./327/2009 reclamanta .. Marinela a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul … Viorel Florin şi autoritatea tutelară Consiliul Local Tulcea să se pronunţe o hotărâre prin care să se constate că pârâtul este tatăl minorei Florina Mihalea, născută la data de .. şi să se încuviinţeze ca minora să poarte numele tatălui.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat ca a convieţuit cu pârâtul din 2002 până în prezent perioadă în care a întreţinut relaţii intime cu acesta , relaţie din care a rezultat minora Florina Mihaela, născută la data de … După naşterea minorei, pârâtul s-a aflat în imposibilitatea de a recunoaşte copilul întrucât era plecat în străinătate deşi ţinea legătura telefonic şi acorda întreţinere minorei . A mai arătat reclamanta că în 2008 s-a căsătorit cu pârâtul .

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 64, alin 2 , 86; 107 şi 94 c.fam .

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Paratul legal citat nu a depus întâmpinare.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat proba cu interogatoriul pârâtului, probă încuviinţată şi administrată de către instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Minora Florina Mihaela s-a născut la data de …, în actul de naştere fiind menţionată la rubrica datelor privind părinţii mama sa, respectiv reclamanta din prezenta cauză nefiind completata rubrica privind numele si prenumele tatălui. Prin răspunsurile date la interogatoriu paratul recunoaşte ca este tatăl minorei Florina Mihaela, aceasta fiind rezultatul relaţiei de concubinaj cu reclamanta, exprimându-si acordul ca minora sa i poarte numele. Întrucât pârâtul nu a recunoscut copilul prin declaraţie făcută la serviciul de stare civila odată cu înregistrarea naşterii sau ulterior, prin înscris autentic, în cauză sunt incidente prevederile art. 56 teza I Cod Fam, instanţa asimilând declaraţia autentica a paratului pârâtului cu o recunoaştere voluntară deplină de paternitate în privinţa minorei.

Totodată instanţa are în vedere că în temeiul art. 64 alin. 1 şi 2 Cod fam., copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa va putea da încuviinţare copilului să poarte numele acestuia din urmă. Nu în ultimul rând instanţa reţine că minora are dreptul la un nume, nume ce poate fi ales de părinţi, în condiţiile legii (art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului).

Pe cale de consecinţă, faţă de cele expuse anterior şi văzând dispoziţiile art. 56 Cod fam. rap. la art. 64 al. 2 C. fam instanţa constată întemeiată cererea dedusă judecăţii şi urmează a o admite astfel cum a fost formulată. Va dispune şi efectuarea cuvenitelor modificări în actul de naştere al minorei.

Etichete: