Top

STABILIRE PATERNITATE

Sentinta civila nr.560

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Sub nr.12/327/2009 din 05.01.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta …………. (fosta …….) domiciliata în ………, în calitate de reprezentat legal al minorului ……….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu acelasi domiciliu, sa se constate ca acesta este tatal minorului …………, nascut la data de …………, totodata, reclamanta solicita ca instanta sa încuviinteze ca minorul sa poarte numele pârâtului.

În motivare actiunii, reclamanta a aratat ca a convietuit cu pârâtul din anul 2003, iar în urma acestei relatii s-a nascut minorul ………….., la data nasterii acestuia pârâtul nu a vrut sa recunoasca minorul, dar la nici un an de la nasterea copilului si pâna la promovarea actiunii, s-a comportat ca tata al copilului, îngrijindu-se de cresterea si întretinerea lui si i-a oferit mijloacele necesare acestui scop, iar la acest moment este casatorita cu pârâtul formând o familie.

În drept, au fost invocate disp. art.56, 57, 59, 60 si 64 alin.2 C. fam.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului, certificatul de casatorie al partilor si o declaratie autentificata sub. Nr.3052/03.11.2008, de Biroul Notarului Public …………., prin care recunoaste ca este tatal minorului, ca este de acord ca minorul sa poarte numele sau si certificatul de nastere sa fie completat la rubrica privind tatal cu numele si prenumele sau.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 6 lei potrivit chitantei atasata la fila 4 si cu 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul ……. s-a prezentat la termenul din 20 februarie 2009 si a recunoscut ca este tatal minorului …………. si a fost de acord ca acesta sa-i poarte în continuare numele.

Examinând cauza prin prisma dispozitiilor legale incidente în materie, a înscrisurilor depuse si a atitudinii procesuale a pârâtului, instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este întemeiata. În acest sens, atât în practica judiciara cât si în literatura de specialitate s-a statuat posibilitatea recunoasterii copilului de catre tata, în fata instantei de judecata, în cadrul unei actiuni având ca obiect stabilirea paternitatii, ceea ce s-a întâmplat în prezenta cauza.

Având în vedere aceste considerente instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamanta ……………… cu domiciliul în …………… în calitate de reprezentanta legala a minorului ………… în contradictoriu cu pârâtul …………………… cu acelasi domiciliul, având ca obiect stabilire paternitate.

Va constata ca pârâtul ………. este tatal minorului ………….l, nascut la ………….

Va încuviinta ca minorul …………….. sa poarte numele pârâtului spre a se numi „………..”.

Etichete: